VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

Created with Sketch.
 1. De Westerbaan moet worden doorgetrokken tot de Laan van Nieuw Zuid.
 2. De N206 langs Katwijk aan den Rijn moet tussen viaduct Zeeweg en Wassenaarseweg (N441) door een ondertunneling worden verbonden. Bovenop de tunnel kan het gewenste evenemententerrein worden gerealiseerd.
 3. Het hoofd-overstappunt R-Net moet langs de N206 komen en niet op de Zeeweg.
 4. De rotondes (o.a. op de Zeeweg) mogen geen kruispunten met verkeerslichten worden. Ook niet in 2020.
 5. Aan de Zeeweg komt een tunnel voor fietsers en voetgangers.
 6. De problemen van zwaar verkeer door Rijnsburg moeten opgelost worden.
 7. In Katwijk aan Zee betaald parkeren invoeren op alle dagen van de week en daarbij ook handhavend optreden in de hele gemeente.
 8. Om onder andere Rijnsburg beter te ontsluiten moet de Pioniersbaan (noordelijke randweg) worden aangelegd.
 9. Alle trottoirs en fietspaden in de gemeente moeten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. Waarbij alle wijken even belangrijk zijn.
 10. Wildgroei van verkeers- en vooral informatieborden moet worden tegengegaan.
 11. Er moeten bewaakte fietsenstallingen komen in Katwijk aan Zee.
 12. De SolaRoad is een in 2014 geïntroduceerde innovatie waarbij zonnepanelen in een fietspad geïntegreerd zijn. Het opgewekte vermogen kan direct het energienetwerk in. De toepassings- mogelijkheden en aanleg in Katwijk moeten onderzocht worden evenals het gebruik van lichtgevende planten.
 13. De gemeente moet weer plaats nemen in het overleg rondom Schiphol om de Katwijkse belangen te behartigen.
 14. De gemeente blijft zich actief inzetten voor goed openbaar vervoer en maakt zich sterk voor een goede bereikbaarheid. Dag en nacht, in alle wijken van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg.