VEILIGHEID

Created with Sketch.
  1. Op de brandweer mag niet worden bezuinigd. De grootst mogelijke veiligheid van brandweerlieden maar ook van burgers moet worden gewaarborgd door uitstekend materiaal.
  2. Een gemeente met bijna 65.000 inwoners kan niet zonder politiebureau. Wij willen dan ook dat het bureau in Katwijk blijft bestaan.
  3. Er moeten meer wijkagenten komen.
  4. We willen een pilot met “Wijk GGD-ers”. Zij functioneren als meldpunt voor mensen met verward gedrag, hun familie en omgeving.
  5. De gemeente dient de privacy van iedere burger te waarborgen.
  6. Wij willen hackers geen kans geven binnen de gemeente. De gemeente beschikt over veel gevoelige digitale gegevens en zorgt voor een robuuste, betrouwbare digitale beveiliging.
  7. Incidenten met uitgeprocedeerde asielzoekers in het AZC worden niet onder tafel geveegd. Transparante communicatie door politie en/of burgemeester is vereist.
  8. Met een goede inzet van openbare verlichting kan veiligheid op straat en in de wijken worden vergroot.
  9. Bij het opnieuw inrichten van openbare ruimtes met veel groen moet veiligheid een grote rol spelen.