Tag: Westerbaan

Created with Sketch.

Het College langs de “Hart Voor Katwijk-meetlat

  Tijdens de algemene beschouwingen, 2 november 2017, sprak fractievoorzitter Anita van Ginkel, de volgende tekst uit: Voorzitter, vijf jaar geleden kwamen in Katwijk verschillende mensen bij elkaar die een politieke partij, Hart voor Katwijk, hebben opgericht. Zij wilden de Katwijkse politiek een impuls geven door nieuwe ideeën aan te dragen en nieuwe mensen in…
Lees meer

Westerbaan verleggen: is deze oplossing het beste van het slechtste?

De aanleg van de Verlengde Westerbaan is een project van dik 60 jaar, menig wethouder heeft zijn hoofd hierover gebroken. Ook nu weer is er een oplossing bedacht om de Westerbaan voor het doorgaande verkeer open te houden: dwars door de duinspeeltuin, langs de basisschool en nog steeds langs het winkelcentrum Bosplein. Maar we moeten…
Lees meer

Eindelijk: Bezwaar tegen gebruik Cantineweg ingetrokken

Persbericht van de gemeente Katwijk: Goed nieuws voor de bewoners van de Zanderij: de lopende bezwaarprocedure tegen het gebruik van de Cantineweg voor doorgaand verkeer is ingetrokken. Stichting Duinbehoud, de natuurorganisatie die hier sinds jaar en dag op tegen was, is er na de raadsvergadering van eind november gerust op dat de gemeente met een…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil andere inpassing R-Net

Een steeds grotere groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk,ernstig zorgen over het R-Net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid  van de woonomgevingen in Katwijk. Al direct in oktober heeft de fractie van HVK vragen aan het college gesteld over bijvoorbeeld verkeerd gebruikte cijfers in de prognose van de…
Lees meer

Cantineweg blijft open voor autoverkeer

Goed nieuws, uit een Persbericht gemeente Katwijk, voor de bewoners van de Zanderij. Nu nog de Verlengde Westerbaan (het liefst naar Nieuw-Zuid) doortrekken.  Op woensdag 17 februari heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in twee beroepzaken over de Cantineweg: het ingestelde beroep tegen de verlening van de Natuurbeschermingswet (Nbw) vergunning en het beroep tegen het…
Lees meer

Persbericht gemeente Katwijk: Katwijk ontbindt overeenkomst ‘Plan Duinvallei’ met Campri Vastgoed b.v.

De samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. is volgens de gemeente Katwijk financieel niet haalbaar. Alle onderzochte mogelijkheden leiden tot grote financiële tekorten. Hierdoor ontstond een impasse. De gemeente Katwijk en Campri zijn op basis van een minnelijk voorstel van de gemeente in gesprek geweest om tot een oplossing te komen. “Helaas…
Lees meer