Tag: vragen

Created with Sketch.

Gemeenteraad spreekt over doorontwikkeling gemeentelijke organisatie en kwaliteit trottoirtegels in de Molenwijk

Persbericht gemeente: Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan twee debatten en besluitvorming over onder andere appartementen bij Villa Allegonda en de duurzaamheidsagenda. Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 21.15 uur. Over het geven van een verklaring van geen bedenkingen bij de bouw…
Lees meer

Vragen Hart Voor Katwijk over het betaald parkeren in de nieuwe garage.

Hart Voor Katwijk heeft in april vragen gesteld over het betaald parkeren en vooral het (uitblijven) van het telsysteem van het aantal geparkeerde auto’s, in de nieuwe garage. Anderhalf jaar geleden (19 maanden geleden) is er gestart met de ontwikkeling van de speciale ‘uitlees-sofware’ maar er is tot op heden nog geen systeem dat de parkeeracties telt! Door…
Lees meer

Beantwoording vragen Campagne “Laat je peuk niet alleen”.

Katwijk. 11 juni 2015 (verzenddatum 23 juni) Beantwoording, vragen Campagne “Laat je peuk niet alleen”. Met de datum 4 juni jI., hebben wij schriftelijke vragen ex art.41 RvO campagne Laat je peuk niet alleen” van u ontvangen, middels deze brief gaan wij puntsgewijs in op uw vragen. 1) Was het college van te voren op de…
Lees meer

Vragen over CHL Netherlands in Katwijk.

Enige tijd geleden is het bedrijf CHL Netherlands B.V. uit Katwijk in het nieuws geweest: http://nos.nl/artikel/703004-bedrijf-stilgelegd-om-chroomverf.html. Deze week kregen de raadsleden in hun mailbox een uitgebreide mail van het personeel van dit bedrijf. Naast het werken met gevaarlijke stoffen, lijkt er ook sprake te zijn van het lozen van die stoffen in het riool. N.a.v. daarvan…
Lees meer