Vragen over pacht en nadeelcompensatie strandpaviljoens

Katwijk, 7 maart 2014 Betreft: Schriftelijke vragen Hart Voor Katwijk ex art 41 RvO over strandpaviljoens Geacht College, Afgelopen maandag 3 maart heeft uw college overleg gehad met de Vereniging van strandexploitanten. Dit gesprek was n.a.v. een brief die aan de voorzitter van de vereniging was gestuurd over een verhoging van de pacht tarieven oplopend…
Lees meer