Tag: Rijnsburg

Created with Sketch.

Gemeente, open de deur naar je winkelhart

Hart Voor Katwijk heeft afgelopen week kennis genomen van een brief van de verzamelde supermarkten in de gemeente Katwijk. In deze brief doen de winkeliers, met een gedegen pakket aan argumenten, een oproep aan het college B&W en de Katwijkse gemeenteraad om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een al dan niet beperkte mogelijkheid…
Lees meer

We nemen verantwoordelijkheid en stemmen niet in met nieuwe bibliotheek.

Het voorstel om een nieuwe bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage te proppen is door Hart Voor Katwijk niet uit te leggen aan de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Coalitiepartijen CDA, SGP en CU stemden in de raadsvergadering voor hun eigen voorstel en slechts met een kleine meerderheid (16 voor en 14 stemmen tegen)…
Lees meer

Reactie gemeente op reclame posters niet van deze tijd

Afgelopen week heeft u het allemaal kunnen lezen in de dagbladen: de gemeente Katwijk maakt zich boos over een reclamecampagne van Leiden Marketing. In Katwijk was deze campagne met de tekst: “Wij zijn open, ook op zondag”, te zien op de driehoeksborden langs de weg. De gemeente laat weten dat ondernemers niet blij waren met…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil andere inpassing R-Net

Een steeds grotere groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk,ernstig zorgen over het R-Net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid  van de woonomgevingen in Katwijk. Al direct in oktober heeft de fractie van HVK vragen aan het college gesteld over bijvoorbeeld verkeerd gebruikte cijfers in de prognose van de…
Lees meer

Vragen van Hart Voor Katwijk over het “aftuin veilen” van Flora Holland.

Hart Voor Katwijk heeft maandag 11 april schriftelijke vragen gesteld over de ‘Marktplaats van de toekomst’. Hier leest u de reactie van het College: https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/3532955/3/ Onze vragen: 1. Heeft het College kennisgenomen van de uitspraken van directeur Jan de Boer van exporteur Barendsen op het congres over de “Marktplaats van de toekomst” in Leiden op…
Lees meer

Vraag en antwoorden R-net in Katwijk.

Hart Voor Katwijk heeft op 13 oktober schriftelijke vragen gesteld aan het college over het R-Net busvervoer. Een grote groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk ernstig zorgen over het R-net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid van de woonomgevingen in Katwijk. Dinsdag 6 oktober werden de meeste bewoners pas…
Lees meer

HVK als Verkeersdeskundige in Rijnsburg

De gemeente hecht (te) veel vertrouwen aan verkeersdeskundigen in de gemeente. Ons fractielid Aad Oosterlee heeft het al eerder aangegeven. Iedereen kan zich tegenwoordig wel deskundige noemen. Waarom Hart Voor Katwijk niet?  Brouwerstraat is grootste blunder in jaren Laten we eerlijk blijven, het aanzien van de straat is er op vooruit gegaan. Nieuwe zebrapaden, nieuw…
Lees meer

Brave burger wederom de dupe

In de raadsvergadering van 2 juli j.l. heeft Hart Voor Katwijk via een amendement een wijzing aangevraagd in de Kadernota. Daarin staat vermeld dat de hondenbelasting zal worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Hart Voor Katwijk vindt dit niet acceptabel. In een eerdere commissie vergadering omtrent het hondenbeleid kwam namelijk naar voren dat 1/2 tot 3/4 van de…
Lees meer

College bezoekt Rijnsburg op 23 juni

  Op 23 juni brengt het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Rijnsburg. ’s Avonds om 19.30 u wordt in De Burgt een inloopavond gehouden. Bewoners kunnen hier met collegeleden in gesprek over de leefbaarheid van Rijnsburg. ’s Middags organiseert de wijkraad een rondrit langs locaties waar de afgelopen jaren werkzaamheden zijn uitgevoerd.…
Lees meer

Het “wij-gevoel” na de fusie.

In de Katwijksche Post van donderdag 14 mei 2015 verscheen een stuk over een onderzoeksrapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport doet verslag van een onderzoek onder een klein aantal inwoners met de eindconclusie: “er is na de fusie van 2006 geen wij-gevoel ontstaan”. De krant vroeg politieke partijen om een reactie voor…
Lees meer