Tag: Katwijk

Titel-kandidaten voor “Sorry Katwijk”

Dagblad “De Telegraaf” opende afgelopen zaterdag op de voorpagina met de in kolossale chocoladeletters geschreven kop: RUTTE ZEGT SORRY.  Onze premier bood omslachtig zijn excuses aan voor vele keren dat hij de kiezers had bedonderd. Door dit te doen denkt hij dat de kiezers het hem gaan vergeven zodat hij met een schone lei kan…
Lees meer

Hart Voor Katwijk tegen een permanent AZC.

Voorzitter, leden van de raad, geacht publiek en luisteraars, Het verzoek voor een permanent AZC en de actuele asielzoekersproblematiek zijn gevoelige en emotie oproepende onderwerpen. Voor Hart Voor Katwijk zijn deze twee onderwerpen met elkaar verbonden maar zijn het ook verschillende zaken. Over beide gaan we daarom wat zeggen. Voorzitter, al ruim 8 jaar hebben wij een…
Lees meer

Permanent AZC? Nee!

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over het plaatsen van een permanent Asielzoekerscentrum in Katwijk. Dit permanent AZC moet plaats bieden aan 600 asielzoekers. Hart Voor Katwijk vindt het jammer dat we juist nu moeten praten over een permanent AZC, op het moment dat Nederland overspoeld wordt door grote stromen asielzoekers. Er is…
Lees meer

Brave burger wederom de dupe

In de raadsvergadering van 2 juli j.l. heeft Hart Voor Katwijk via een amendement een wijzing aangevraagd in de Kadernota. Daarin staat vermeld dat de hondenbelasting zal worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Hart Voor Katwijk vindt dit niet acceptabel. In een eerdere commissie vergadering omtrent het hondenbeleid kwam namelijk naar voren dat 1/2 tot 3/4 van de…
Lees meer

Vragen over CHL Netherlands in Katwijk.

Enige tijd geleden is het bedrijf CHL Netherlands B.V. uit Katwijk in het nieuws geweest: http://nos.nl/artikel/703004-bedrijf-stilgelegd-om-chroomverf.html. Deze week kregen de raadsleden in hun mailbox een uitgebreide mail van het personeel van dit bedrijf. Naast het werken met gevaarlijke stoffen, lijkt er ook sprake te zijn van het lozen van die stoffen in het riool. N.a.v. daarvan…
Lees meer

Groene Buffer Wassenaar-Katwijk groen?

Door de besturen van de Provincie, gemeente Wassenaar en Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf is gezocht naar mogelijke invulling van de groene buffer aan de zuidkant van het te bebouwen vliegkamp Valkenburg. Veel claims op de ruimte maken de keuze moeilijk. Maar de raden van Wassenaar en Katwijk als ook Rijk en Provincie hebben bij alle plannen voor…
Lees meer