Tag: gemeenteraad

Created with Sketch.

Gemeenteraad geeft regie uit handen bij Plan Locatie Valkenburg

Door het niet aannemen van de door KiesKatwijk ingediende motie, heeft de Katwijkse gemeenteraad zichzelf gedegradeerd tot niets meer dan een luisterend en adviesgevend orgaan in de plannen rondom het project Valkenburg. De motie behelste dat het college werd opgedragen de Samenwerkings Overeenkomst Katwijk (SOK) aan te gaan onder voorbehoud van instemming van de raad.…
Lees meer

Gemeenteraad vergadert via een videoverbinding

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal de gemeenteraad met ingang van 16 april via een videoverbinding vergaderen. De raadsleden komen niet meer naar het gemeentehuis. Publiek kan ook niet meer aanwezig zijn in de raadzaal. Alle vergaderingen worden uitgezonden en inwoners kunnen hun spreekrecht zo normaal mogelijk uitoefenen. De gemeenteraad…
Lees meer

Groot muzikaal protest in gemeentehuis

Lawaai, spandoeken, gezang en muziek als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van het Katwijkse college. Met name het sluiten van de muziekschool zorgt voor veel onrust en onbegrip. Daarnaast kreeg de gemeenteraad, via de burgemeester een petitie aangeboden.  

Reactie over de stemwijzers

Hart Voor Katwijk hoopt dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wie niet? Of stemwijzers automatisch daartoe bijdragen, zoals klakkeloos wordt beweerd, valt te betwijfelen. Sterker nog, stemwijzers kunnen op termijn wellicht bijdragen dat mensen nog meer teleurgesteld worden in de politiek. Het “hossana-verhaal” vorige week in de krant over stemwijzers verdient daarom enige…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil kans benutten voor financiering ondertunneling N206

Hart Voor Katwijk heeft afgelopen donderdag een motie in de raad ingediend omdat we willen dat de wethouder zich beter moet inzetten voor de ondertunneling bij de N206 en de Duinvallei. Tot onze verbazing stemden de andere partijen tegen deze motie, terwijl ze drie jaar terug in verkiezingstijd uitspraken ook voor de ondertunneling te gaan. In de…
Lees meer

Gemeenteraad spreekt over doorontwikkeling gemeentelijke organisatie en kwaliteit trottoirtegels in de Molenwijk

Persbericht gemeente: Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan twee debatten en besluitvorming over onder andere appartementen bij Villa Allegonda en de duurzaamheidsagenda. Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 21.15 uur. Over het geven van een verklaring van geen bedenkingen bij de bouw…
Lees meer

Vervolg op informatieve raadssessie over inpassing R-net op 25 juni

Donderdag 25 juni behandelt de raadscommissie opnieuw de Lijnvoering en voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Op 18 juni heeft de raadscommissie een presentatie van de maatregelen gekregen en geluisterd naar de insprekers. Nu stellen de vertegenwoordigers van de raadsfracties zelf hun vragen. Belangstellenden zijn harte welkom bij de commissievergadering. De vergadering begint om 21.00 uur op…
Lees meer