Tag: gemeentehuis

Blij met thuiswerk mogelijkheden ambtenaren

In de oordeelsvormende sessie over de gemeentelijke huisvesting en ICT werd er gesproken over een toekomstgericht gemeentehuis. Hart Voor Katwijk heeft in eerdere sessies omtrent ICT duidelijk aangedrongen op meer mogelijkheden tot thuiswerken. De wethouder heeft in al deze sessies aangegeven dat er niet thuis gewerkt mocht worden, tenzij…. Gezien het cultuurrapport dat eerder is besproken in de raad…
Lees meer

Gemeente spoelt 5 miljoen door de WC

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraad gesproken over de verbouwing van het gemeentehuis. Deze verbouwing is nodig om alle medewerkers van de gemeente die nu werkzaam zijn op locatie Heerenhuys in 2020 over te brengen naar 1 locatie. Hart Voor Katwijk vindt het belangrijk dat er op 1 locatie gewerkt kan worden. Op dit…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil geen verspilling van 5 miljoen!

Afgelopen donderdag j.l. werd er gesproken over aanpassingen in het gemeentehuis. Deze aanpassingen zijn nodig om in de toekomst de werklocatie “Het Heerenhuys” af te stoten. Dit zou kostenbesparend werken. Echter kost deze aanpassing van het gemeentehuis ruim 5 miljoen. Een behoorlijke uitgave zonder dat we duidelijk weten of dit wel een succes gaat worden.…
Lees meer