Cantineweg blijft open voor autoverkeer

Goed nieuws, uit een Persbericht gemeente Katwijk, voor de bewoners van de Zanderij. Nu nog de Verlengde Westerbaan (het liefst naar Nieuw-Zuid) doortrekken.  Op woensdag 17 februari heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in twee beroepzaken over de Cantineweg: het ingestelde beroep tegen de verlening van de Natuurbeschermingswet (Nbw) vergunning en het beroep tegen het…
Lees meer