Tag: burgerinitiatief

Created with Sketch.

Update: Schriftelijke vragen ‘spoedzoekers’ in Duinvallei en antwoorden college.

Uit de zogenoemde QuickScan van 15 december 2016 die is uitgevoerd naar locaties en gebouwen die geschikt zijn (of te maken zijn) voor het realiseren van 20 tot 40 kleine en betaalbare woningen voor de categorie spoedzoekers, blijkt dat de locatie Duinvallei het meest geschikt is. Terwijl dit gebied door college én gemeenteraad nu juist voor…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil andere inpassing R-Net

Een steeds grotere groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk,ernstig zorgen over het R-Net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid  van de woonomgevingen in Katwijk. Al direct in oktober heeft de fractie van HVK vragen aan het college gesteld over bijvoorbeeld verkeerd gebruikte cijfers in de prognose van de…
Lees meer