Tag: afvalinzameling

Stelling 4: Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers.

De Katwijksche Post plaatst in verkiezingstijd een aantal stellingen en vraagt de mening van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De vierde stelling is: Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers. Hart Voor Katwijk is het hiermee oneens. Rijnsburgers en Valkenburgers hechten veel waarde aan de ondergrondse afvalbakken. Dit is alleen…
Lees meer

Mondelinge vragen omtrent huisvuil Frederiksoord

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni j.l. Heeft Hart Voor Katwijk vragen gesteld over het huisvuil probleem in Rijnsburg, hieronder de volledige brief welke ingekort in de raadsvergadering is voorgedragen: Voorzitter, Ik richt mij tot u namens de bewoners van de wijk Frederiksoord in Rijnsburg, voornamelijk mensen aan de Floralaan en Op den Claver. 2…
Lees meer