Standpunten > Economie

Created with Sketch.
 1. Het Ondernemersfonds moet worden afgeschaft. Alle ondernemers en eigenaren van niet-woningen betalen niet langer verplicht 10% op de OZB ten behoeve van gemeenschappelijke doelen of projecten.
 2. Katwijk zegt ‘ja’ tegen een zeejachthaven als privaat project. Zonder tijd en geld van de gemeente en zonder grote bouwopgave.
 3. Wij kiezen voor vrij ondernemerschap. Dus meer vrijheid voor lokale ondernemers om te ondernemen. Geen beperkende gemeentelijke detailhandelsvisies meer.
 4. Om leegstand van winkels en bedrijfspanden te voorkomen wordt bekeken of flexibel kan worden omgegaan met de regels uit het bestemmingsplan. Zaken mogelijk maken is het uitgangspunt.
 5. Verouderde industrieterreinen opknappen heeft voorrang boven nieuwe aanleggen.
 6. Leegstand op industrieterreinen niet opvullen met woningbouw.
 7. Hart Voor Katwijk wil het tuinbouwgebied in Valkenburg behouden.
 8. Unmanned Valley realiseren op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Dit is een impuls voor de lokale werkgelegenheid en economie.
 9. Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag. De lokale overheid moet zich daar – vanuit welke visie of overtuiging dan ook – niet mee bemoeien.
 10. Voor alle uitgaansgelegenheden moeten dezelfde regels gelden betreffende sluitingstijden, muziek en aantal ontheffingen. Ook voor strandpaviljoens. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie.
 11. Katwijk moet aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuwe bedrijven. Economische groei en het creëren van werkgelegenheid moet in het beleid voorop staan.
 12. De marketing van Katwijk moet zich richten op de economische ontwikkeling en niet op het maken van evenementenagenda’s zoals nu het geval is bij Katwijk Marketing.
 13. De komst van een nieuwe bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee is slecht voor het winkelbestand en moet onmiddellijk gestopt worden.