Standpunten > Belastingen & OZB

Created with Sketch.
 1. De gemeente moet zich voortdurend afvragen: “Moet de gemeente dit doen of kan dit elders in de maatschappij worden opgepakt door de samenleving? “
 2. Grote uitgaven dienen altijd in het belang van de gehele gemeente (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) te zijn.
 3. Wij zetten ons in tegen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting en zijn, indien mogelijk, voor verlaging.
 4. Voor gemeentelijke diensten mag niet meer worden gerekend dan de kosten die de gemeente ervoor maakt om ze uit te voeren. Diensten zijn kostendekkend.
 5. Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting. Het is een oneerlijke belasting.
 6. Met het verstrekken van subsidies wordt uiterst terughoudend omgegaan. Men haalt immers geld weg bij de ene hardwerkende burger en geeft dat aan de andere willekeurige burger.
 7. Als een subsidie wordt verstrekt is het bij voorkeur eenmalig om zaken op gang te brengen.
 8. Bijstandsfraude moet worden aangepakt.
 9. Er worden geen leningen aan individuele burgers meer verstrekt door de gemeente.
  De bestaande leningen worden afgebouwd. Minder schulden bij burgers in plaats van nog meer schuld veroorzaken moet gemeentelijk uitgangspunt zijn.
 10. Het verstrekken van een Blijverslening, Duurzaamheidslening, Starterslening of het beheer van Woonlastenfonds is geen taak van de gemeente. Wanneer een bank het risico al niet durft te lopen kan het niet zo zijn dat men vervolgens bij de gemeente terecht kan. De gemeente heeft een faciliterende taak en geen financierende taak!
 11. Het potverteren van de gemeentelijke reserve, zoals nu gebeurt door er grote prestigeprojecten mee te financieren of het ermee afdekken van gemeentelijk wanbeleid in het verleden, moet stoppen.
 12. De criteria voor gemeentelijke garantstellingen moeten worden herzien. Garantstellingen worden voorlopig niet meer verstrekt totdat de gemeentelijke financiële situatie gezonder is.
 13. Bouwcontracten moeten zó worden opgesteld dat de verantwoordelijke aannemers geen voordeel genieten als zij een duidelijk verkeerd berekend bestek schrijven.
 14. Het college informeert de gemeenteraad regelmatiger over de voortgang van projecten.