Speerpunten

Created with Sketch.
1. Voor lage belastingen maar wel voor toekomstig houdbare gemeentefinanciën
 Katwijk verliest enorme bedragen door grondspeculatie (31 mln vooralsnog, wij willen dat daar een onderzoek naar komt wat de andere politieke partijen niet willen). Andere partijen wil tientallen miljoenen uitgeven aan allerlei bouwprojecten zoals superbibliotheek (13 mln (nog zonder berekening jaarlijkse exploitatie), luxe zwembad (kosten: 18 mln terwijl het ook voor 5 mln het opgeknapt kan worden, alleen wij zijn daarvoor) en andere immense bouwprojecten. Ook moet de Rijksbezuinigingen op het naar gemeenten te decentraliseren welzijns- en ouderenbeleid financieel opgevangen worden.
2.       Geen superbibliotheek (inclusief theater, cafe en bioscoop) in Katwijk aan Zee.
 zowel deze locatie als het bibliotheek beleid staan ter discussie. Het college wil een superbibliotheek, gecombineerd met theaterfunctie, café en bioscoop. Hart Voor Katwijk wil alleen de basisfunctie bibliotheek (andere functies zijn geen taak overheid) invullen en vanwege de digitalisering en de vergrijzing.
3.       Er moet zodanig gebouwd worden dat er geen overaanbod of concurrentie met de bestaande woningvoorraad kan plaatsvinden. Stopzetten het liefst, anders terugbrengen van de bouwopgave waaronder die op het voormalig vliegkamp Valkenburg (daar naar 2500 ipv 5000 woningen) bouwen voor eigen woonbehoefte.
Teveel bouwen doet de Katwijkse huizenprijzen extra dalen, tast ook de laatste stukjes groen aan. Katwijk moet niet de ruimtelijke problemen van Leiden en omgeving oplossen dus niet de bio-science bedrijven en studentenwoningen gaan bouwen op schaars Katwijks grondgebied.
4.       De gehele ondertunneling van de N206 (tussen Zanderij en Katwijk a/d Rijn) en doortrekken Westerbaan om zo een ringweg rondom Katwijk te bereiken.
Het verkeer loopt door de enorme bouwopgaven van de laatste jaren vast. Om een vastlopende economie maar ook om het leefbaar en gezond te houden moeten er enkele grote infrastructurele werken worden aangelegd.