Schriftelijke vragen

Created with Sketch.

Het onderstaande overzicht is een deel van de schriftelijke vragen van Hart Voor Katwijk die zijn gesteld aan het College van B&W in de afgelopen raadsperiode. We proberen de lijst zo snel mogelijk compleet te maken.

Er waren zorgen over mogelijke huisvesting tbs’ers aan de Zwarteweg in de directe omgeving van ’s Heerenloo, Willem v.d. Berghstichting, februari 2014

Na de kustversterking werden er nieuwe tarieven ingevoerd, niet alles was even duidelijk voor de strand paviljoen eigenaren. Wij stelden vragen over pachttarieven en nadeelcompensatie strandpaviljoens, maart 2014

Door problemen met de vergunning stelden we vragen over het afgelasten van Noordzeezomerfestival, april 2014

Vragen over “onderzoek Deloitte naar lagere vergoeding jeugdzorg”, en de reactie van het college, juni 2014

Vragen van de fractie over CHL, n.a.v. berichten van een klokkenluider en in de media. Hier leest u de beantwoording, november 2014

Vragen over asbestbranden, januari 2015

Vragen over de campagne “laat je peuk niet alleen”, juni 2015

Vragen over de plannen om van kruispunten rotondes te maken (zodat de bus 30 seconden sneller door het dorp kan) voor het openbaar vervoer, het R-net, oktober 2015

Over het niet beantwoorden van vragen, oktober 2015

Donorformulieren liggen op verzoek van onze fractie weer in de hal van het gemeentehuis, november 2015.

Vragen over parkeerregistratie in de parkeergarage, april 2016

Vragen (en uitstel van beantwoording) over veiling (het aftuinveilen), mei 2016

Over de mogelijkheden van SolaRoad, juni 2016

Vragen over de problemen in gebruik van de parkeergarage, juli 2016

Over het hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Day in oktober, juni 2016

Over het gebruik van de parkeergarage, augustus 2016

Vragen over het wel/niet deelnemen van Katwijk aan de Omgevingsalert app, december 2016

Ruimtereservering in de Duinvallei voor spoedzoekers, januari 2016

Over de tuinderijen Wassenaarseweg en mogelijkheden tot huren en verpachten van de opstallen i.p.v. sloop, de Pachtwetgrondkamer, februari 2017

Uitblijven besluit huisvesting RTV Katwijk, maart 2017

Vragen over fietsendiefstallen en verkeerd geplaatste fietsen, juni 2017

Inzake opmerkingen over Zondagswerk, juli 2017

Parkeren op zondag, oktober 2017

Over de gladheidsbestrijding, januari 2018

Over de kwaliteit van het camera volgsysteem in de vergaderzalen van het gemeentehuis, februari 2018