Schriftelijke Vragen

Created with Sketch.

2018 – 2022

Politieke vragen nzake onderzoeksrapport van KSV over gebruik bodemas bij (tijdelijke) N206/Tjalmawegen reactie op onderzoeksrapport KSV

Informatieve vragen over kosten WOB verzoeken bij DSV

Politieke vragen inzake stopzetten activiteiten en programma’s voortgezet onderwijs door Bibliotheek Katwijk

Politieke vragen aanvraag leerlingenvervoer 2020-2021

Politieke vragen inzake geluidsoverlast motoren

Informatieve vragen Naar een toekomstbestendige lokale vervoersvoorziening

Informatieve vragen Toegang tot hulp en ondersteuning (11435912)

Informatieve vragen nieuwbouw Krulder en Windvang (1459342)

Schriftelijke vragen leerlingenvervoer van Noot

Schriftelijke vragen ex art 41 RvO Evaluatie terrassenbeleid Andreasplein (1144912)

Schriftelijke vragen Problemen Dunavie

Schriftelijke vragen monitoring, evaluatie en startnotitie bewaakte fietsenstalling

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO betreffende uitvoering motie openstelling invalidentoilet

Schriftelijke vragen Katwijk Marketing evenement Katwijk van Oranje

Schriftelijke vragen standplaatsenbeleid – maart 2019

Schriftelijke vragen leerlingenvervoer

Schriftelijke vragen Problemen Dunavie

Schriftelijke_vragen_ex_art__41_van_het_RvO_inzake_uitvoering_motie_bewaakte_fietsenstalling_((1224662)

Schriftelijke vragen ex art.41 RvO over het bevorderen van de afvalscheiding en dienstverlening

Archief 2014-2018

Kijk voor de voorgaande schriftelijke vragen in ons archief