RESPECTVOLLE SAMENLEVING

Created with Sketch.
  1. De westerse humanistische cultuur is het normen en waarden kader van waaruit de gemeente Katwijk behoort te functioneren.
  2. Intolerantie tegen deze fundamentele Nederlandse waarden, zelfs als dat gerechtvaardigd wordt vanuit een bepaald geloof, wordt in Katwijk niet getolereerd.
  3. De scheiding tussen kerk en staat moet tweeledig worden ingevuld. De staat bemoeit zich niet met de kerk en de kerk bemoeit zich niet met politiek en bestuur.
  4. Het ambtsgebed moet geen deel uitmaken van de raadsvergadering.
  5. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle burgers van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, politieke voorkeur of religie.
  6. De gemeente Katwijk staat garant voor en stimuleert een respectvolle samenleving waarin ook mensen met een LHBT-achtergrond (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) gelijk zijn.
  7. Er worden geen gemeentelijke subsidies verstrekt aan organisaties die zich louter en alleen onderscheiden op basis van religie. Zij moeten zichzelf financieren.