Raadsagenda

Created with Sketch.

De gemeenteraad vergadert tweewekelijks, op donderdagavond vanaf 19.30 u. Op deze avond vinden gelijktijdig bijeenkomsten plaats,sessies genaamd.
Elke sessie heeft een duidelijke status: informatief of oordeelsvormend. De informatieve sessie heeft tot doel de raadsleden goede informatie te verschaffen voordat een debat plaats vindt of de raad een besluit neemt. In informatieve sessies wilde raad zich laten informeren over een voorstel of onderwerp door het college, ambtenaren, inwoners, instellingen, bedrijven of anderszins deskundigen.
Inwoners en andere kunnen tijdens de gehele informatieve sessies meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden kunnen tijdens deze sessies vragen stellen en geven nog geen standpunt.

imageWie wil meepraten kan zich (het liefst) van te voren aanmelden via email bij de griffie. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie als de voorzitter vraagt of er nog insprekers zijn.

Op de website van de gemeente Katwijk staat de raadsagenda met de bijbehorende stukken.

 

Een geluidsopname van de vergadering wordt live via internet uitgezonden en is later ook na te luisteren.
Vanuit de Raadzaal vindt ook live een beelduitzending plaats door RTV Katwijk.

 

Ā