ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR

Created with Sketch.
 1. Het aanbod van beroepsonderwijs in de gemeente moet aansluiten op de lokale en regionale economie.
 2. Het aanbod van het visserij- en tuinbouwsector gerichte onderwijs en het praktijkonderwijs moet zoveel mogelijk behouden worden voor Katwijk.
 3. De subsidiëring van jongerencentra moet in verhouding staan tot het aantal bezoekers en de programmering en activiteiten van het centrum. Het bezoek en gebruik van de centra moet blijvend worden gemonitord.
 4. De gemeente heeft gelijke aandacht voor alle sporten in de gemeente. Ook op financieel gebied. Kleinere verenigingen mogen ook verwachten dat zij gehoord en gezien worden door de gemeente.
 5. De locatie van de huidige hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee is prima. Deze kan gerenoveerd worden voor een fractie van de huidige 11 miljoen euro die voor de nieuwbouw is uitgetrokken. In combinatie met steunpunten op diverse locaties in de kernen kan de bibliotheek haar doelgroep anno 2018 effectief bedienen.
 6. Evenementen mogen jaarrond georganiseerd worden. De regelgeving voor organisatoren wordt versoepeld en vereenvoudigd.
 7. Laagdrempelige buurt- en wijkprojecten voor diverse doelgroepen, georganiseerd door o.a. Welzijnskwartier, worden blijvend gestimuleerd.
 8. De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van feestelijkheden zoals het Sinterklaasfeest, SKA Oud&Nieuw en Halloween.
 9. De gemeente stimuleert de (bij)scholing van ouderen en laaggeletterden.
 10. Wij willen weer een muziektent in Katwijk aan Zee.
 11. Wij zijn voor een betere verdeling van de gemeentelijke kunstgelden over musea en andere kunsten. Gelijke aandacht voor alle kunstvormen.
 12. Wij zijn voorstander van een multifunctioneel cultureel centrum.