LOKAAL VLUCHTELINGENBELEID

Created with Sketch.
  1. Katwijk biedt momenteel plek aan een AZC voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Wanneer de capaciteit niet meer nodig is moet het centrum worden gesloten.
  2. Geen eigen lokaal Katwijks ‘bed, bad en brood-regeling’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Rijk is verantwoordelijk en uitspraken van de rechtelijke macht mogen niet worden ondermijnd.
  3. De aanwezigheid van een uitzetcentrum voor asielzoekers mag geen extra belasting vormen voor de Katwijkse burger, politie, reguliere medische capaciteit en de gemeentelijke financiën.
  4. Katwijk verzet zich tegen de verplichte toedeling van woningen met voorrang op wachtlijsten aan statushouders. Zij horen net als iedere andere burger, op hun beurt te wachten.
  5. De gemeente moet inzetten op een adequate inburgering. Culturele assimilatie in plaats van integratie. Immigranten en vluchtelingen die hier mogen blijven moeten zich aanpassen aan de Nederlandse gewoonten, normen en waarden.