Lid worden?

Dank voor uw betrokkenheid en interesse in de lokale politieke partij Hart Voor Katwijk. Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid rechtstreeks invloed uit te oefenen op het beleid binnen de vereniging en maakt het politieke toneel voor u wel heel toegankelijk. U wordt frequent op de hoogte gehouden van het doen en laten van de vereniging door middel van een nieuwsbrief, bijeenkomsten, ledenvergaderingen, etc.

U kunt direct lid worden door een mail te zenden aan het bestuur.

Het lidmaatschap kost slechts 20 euro per jaar, daarbij heeft u inspraak in binnen de partij en de vergaderingen. Tevens bent u dan welkom bij onze fractie vergaderingen welke wij eens per 2 weken beleggen.
Natuurlijk bent u ook als niet lid van harte welkom op onze fractievergaderingen, dan graag even van te voren aanmelden i.v.m. vergaderruimte; dat kan via een mailtje naar de fractie.