FIJN WONEN EN EEN GROENE OMGEVING

Created with Sketch.
 1. Katwijk is vol! Meer bouwen tast de leefbaarheid aan. We willen het bouwen beperken en alleen bouwen voor en afgestemd op de lokale behoefte.
 2. Katwijk is niet de oplossing voor het regionale woningprobleem. We zijn geen afvoerputje voor de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek. Dus niet alleen daar de natuur en mooie villa’s en in Katwijk slechts goedkope massabouw en minder groen.
 3. Hart Voor Katwijk is de enige politieke partij in Katwijk die altijd tegen bebouwing op het voormalig vliegkamp is geweest en nog steeds is.
 4. Groene ruimte die er nog om en in de gemeente is moet blijven en uitgebreid worden.
 5. Bij plannen om in buitengebieden te gaan bouwen moet uiterste terughoudendheid in acht genomen worden.
 6. De groene buffer grenzend aan het voormalig vliegveld Valkenburg moet worden verbreed ter bescherming van het kwetsbare duingebied.
 7. Mocht er toch gebouwd gaan worden dan ”eerst bewegen dan bouwen”. Om een compleet verkeersinfarct te voorkomen in de gemeente moeten de wegen er liggen voordat er gebouwd wordt, o.a. op Nieuw Valkenburg. Dit geldt voor alle bouwprojecten.
 8. Alle bouwprojecten moeten plaats vinden vanuit een duurzame gedachte. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door dit als leidraad te nemen bij het (ver)bouwen van gemeentelijk vastgoed.
 9. De mogelijkheden tot het 100% energie-neutraal bouwen dienen altijd actief te worden onderzocht.
 10. Alle bestaande woonwijken, in elke dorpskern, moeten voldoende – goed onderhouden – bestrating en groene ruimtes hebben. Juist de oudere Katwijkse en Rijnsburgse wijken kennen teveel beton en steen. Er dient meer aandacht te zijn voor nieuwe aanplant, bomen, struiken en ander groen.
 11. In alle bestaande woonwijken moet er een gebalanceerd aanbod zijn van parkeerplekken en veilige speelruimte.
 12. Schone duinen en stranden en schoon, veilig zeewater zijn essentieel om de toeristen naar Katwijk te blijven laten komen. We moeten er alles aan doen om deze unieke plekken schoon en veilig te houden.
 13. Eigendom van burgers is heilig. De gemeente dient uiterst terughoudend te zijn bij het gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeente.
 14. De verantwoordelijkheid voor het huurbeleid ligt wettelijk bij de woningbouw coöperaties. De gemeente dient intensieve contacten te onderhouden met huurdersplatformen als het gaat om gemeentelijk beleid.
 15. Wij zijn geen voorstander van woningsplitsing.