EFFICIËNTE EN ZELFSTANDIGE GEMEENTE

Created with Sketch.
 1. De samenleving wordt belemmerd door een teveel aan regels en wetten. Wij streven naar een kleine overheid, minder bureaucratie, minder ambtenaren, minder regels en meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor onze burgers. De gemeentelijke overheid is er niet om de hemel op aarde te creëren. Zij kan dat ook niet en moet daarom haar ambitieniveau verlagen.
 2. De gemeente hoort duidelijk te communiceren, open en transparant. Besloten raadsvergaderingen en oplegging van geheimhouding dienen er, anders dan nu, dan ook zo min mogelijk te zijn.
 3. Het op tijd en op een juiste manier reageren naar organisaties, bedrijven en burgers moet in de gemeente Katwijk veel beter.
 4. Het gemeentehuis moet niet worden uitgebreid. Oplossingen voor ruimte gebrek moeten worden gezocht in een verdere modernisering en digitalisering van de organisatie.
 5. Ambtenaren moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld thuis te werken.
 6. De gemeentelijke overheid moet zich bezig houden met haar wettelijke taken. Overige taken die hier niet toe behoren dienen, als dat verantwoord is, te worden afgestoten.
 7. Wanneer er geld kan worden bespaard door bepaalde kerntaken uit te besteden aan private partijen, moet dit serieus overwogen worden.
 8. De gemeente Katwijk hanteert als regel: “Wat lokaal kan, doen we lokaal”, alvorens taken uit te besteden aan hogere overheden of externe instanties.
 9. Samenwerking in de regio (o.a. in Holland Rijnland en Economie071) is belangrijk maar de invloed van de volksvertegenwoordiging moet vanuit Katwijk groter.
 10. Katwijk is en blijft een zelfstandige gemeente. We worden geen ‘Leiden aan Zee’.
 11. De gemeente moet onderzoeken of de huidige papieren publicatie van gemeentelijke informatie in huis-aan-huis bladen, kan worden gedigitaliseerd.
 12. Wij zijn geen voorstander van een gemeentelijk referendum.
 13. Burgerparticipatie in zijn huidige vorm werkt niet in Katwijk.