Auteur: Rodney Verhaegh

Created with Sketch.

Anita van Ginkel brengt haar stem uit.

Vanmiddag heeft onze Lijsttrekker Anita van Ginkel haar stem uitgebracht.

Het slotdebat van RTV-Katwijk.

Tijdens het slotdebat afgelopen Zaterdag bij RTV-Katwijk wordt door onze lijsttrekker Anita van Ginkel in 1 minuut uitgelegd waarom de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg toch vooral op Hart Voor Katwijk, Lijst 5 moeten gaan stemmen. Kijk en luister hieronder naar Anita van Ginkel.

Wie nu leeft, wie nu zorgt!

Woningnood is een groot probleem, maar de Katwijkse politiek kan dit voor zijn eigen inwoners niet oplossen! Sterker nog! Partijen die in onze Gemeenteraad het hardste “Bouwen, Bouwen, Bouwen” roepen (waaronder PvdA, D’66, CU, CDA en VVD) vertegenwoordigen landelijke partijen die zelf mede-verantwoordelijk geweest zijn voor het huidige woningprobleem! Deze partijen vinden dat het toch…
Lees meer

Onzekerheid over kosten en uitvoering Warmtenet

Alle alarmbellen gaan af bij Hart Voor Katwijk Wethouder Knape (SGP) gaat namens het college van B&W, en natuurlijk gesteund door de coalitiepartijen, weer eens een twijfelachtig avontuur aan dat u waarschijnlijk veel geld gaat kosten en waar niemand in Katwijk iets mee opschiet. Het gaat over een samenwerkingsverband (maar eigenlijk een overheidsbedrijf) dat in…
Lees meer

Algemene Beschouwingen 2021-2022

Dit is de laatste begroting van deze raadsperiode. Het is voor ons dan ook onvermijdelijk dat we terug kijken naar de afgelopen 4 jaar. Terug kijken om te zien en te leren wat er de komende jaren anders moet. En tot onze spijt kunnen wij niet anders dan concluderen dat er de afgelopen jaren onder…
Lees meer

Hart Voor Katwijk wil snel meer woningen op industrieterrein ’t Ambacht

Hart Voor Katwijk heeft samen een motie opgesteld om zo snel mogelijk tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige Groenteveiling in Katwijk aan den Rijn te realiseren.  Hoop op brede steun in gemeenteraad We moeten alle kansen pakken om iets aan de woningnood te kunnen doen. Meer tijdelijke woningen is overigens een streven van…
Lees meer

Even aan de rem trekken bij klimaatadaptie

Iedereen weet dat het klimaat langzaam verandert. Ook in Nederlands hebben we dit ondervonden. De provincie Limburg heeft dit jaar veel overlast gehad van water. Dit probleem speelt niet alleen in Limburg, ook Katwijk zal een aantal stappen moeten maken om zich weerbaarder te maken voor het veranderende klimaat. Klimaatadaptatie: strategie en uitvoeringsagenda 2021-2026 Op…
Lees meer

Geen vertrouwen goede afloop Beaumix

Hart Voor Katwijk heeft geen vertrouwen in een goede afloop m.b.t. de Beaumix die is gebruikt bij de vernieuwing van de N206 tussen Katwijk en Leiden. Na veel overleg is er aan de gehele situatie nog niks verandert. Dit neemt Hart Voor Katwijk voornamelijk de Provincie zeer kwalijk. Signalen In september 2020 kwamen de eerste…
Lees meer

Kwakelwei moet groen blijven!

Donderdag 9 september was er een belangrijke commissie voor het groenstructuurplan. Al hoewel het groen structuurplan een brede visie geeft over al het groen in de gemeente Katwijk, de hoofdmotor van de discussie was toch echt de bestemming van de Kwakelwei.  Hart Voor Katwijk is duidelijk: De Kwakelwei moet groen blijven! Deze afweging heeft de…
Lees meer

Wijk “de Noord” onveilig voor kinderen

De wijk “De Noord” is circa 3 a 4 jaar geleden opnieuw ingericht. Daarbij heeft er burger participatie plaatsgevonden. Veel mensen hebben hun wensen aangegeven. Achteraf zijn er aanpassingen gedaan op bijvoorbeeld de rij-richting. Door deze aanpassingen is de verkeersdruk in sommige straten toegenomen en is het voor auto’s mogelijk om met hoge snelheid door de…
Lees meer