ZORG EN WELZIJN, OUDEREN, JONGEREN

Created with Sketch.
 1. De gemeente is een belangrijk vangnet bij de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, maar is niet de eerst verantwoordelijke. De omgeving (bijvoorbeeld familie en buurt) en samenleving dienen hier als eerste een rol in te spelen.
 2. De gemeente kan in bijzondere gevallen tijdelijke hulp bij huishouding faciliteren voor mensen die dit nodig hebben. De sociale en signalerende functie hiervan is van onschatbare waarde. Tegelijkertijd is het een vitale bron van werkgelegenheid.
 3. Uitbreiding van de Jeugd- en Gezinsteams is noodzakelijk.
 4. Vergoeding voor leerlingenvervoer is alleen nog bedoeld voor kinderen die een indicatie hebben gekregen voor speciaal passend onderwijs en niet zelfstandig kunnen reizen.
 5. (Jeugd)Zorg wordt met anderen gemeenten gezamenlijk ingekocht in samenwerkingsverbanden als Holland Rijnland.
 6. Wanneer dit financieel en organisatorisch aantrekkelijk is moet afname en inkoop van zorg ook buiten de regio mogelijk zijn.
 7. Hoge salarissen van managers in de zorg moet worden aangepakt.
 8. De gemeente stimuleert en biedt ruimte voor wijk- en buurtprojecten die vanuit inwoners worden geïnitieerd (onder andere door bijvoorbeeld eenvoudige vergunning voor buurtbarbecue).
 9. De gemeente moet ervoor zorgen dat voorzieningen voor senioren verspreid over de gemeente, in alle kernen, worden aangeboden. Bereikbaarheid is voor deze doelgroep belangrijk.
 10. Bibliotheekvoorzieningen moeten op diverse plaatsen in alle kernen van de gemeente te vinden zijn zodat (ook) senioren er gemakkelijk gebruik van kunnen maken.
 11. Alle openbare ruimten in de gemeente moeten rolstoelvriendelijk en voor mindervaliden op een veilige manier ingericht zijn.
 12. Wijken moeten regelmatig worden gecontroleerd op toegankelijkheid voor blinden, slechtzienden en ouderen die slecht ter been zijn. En voor gebruikers van rollators, rolstoelen, scoot-mobielen en dergelijke.
 13. Er moeten voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn.