Waarom Hart Voor Katwijk stemmen?

Created with Sketch.

Waarom Hart Voor Katwijk stemmen?

Er zijn veel redenen om Hart Voor Katwijk te stemmen, kijk vooral op onze website, maar er zijn drie zaken waarin ons “DNA” fors verschilt met alle andere partijen.

Het grootste verschil door de jaren heen is dat wij minder willen bouwen en minder willen “verdichten” en kiezen voor laagbouw boven hoogbouw. Sterker nog, we zijn bang dat uitgerekend de landelijke partijen als VVD, CDA, D’66, ChristenUnie en vooral PvdA die het woningnoodprobleem hebben veroorzaakt door slecht beleid, nu ons mooie dorp en de nieuwe woonwijk Valkenhorst gaan verpesten. Meer flats, hogere flats, dicht op elkaar gebouwd gaan slecht samen met een groene en waterbergende omgeving, met meer leefruimte voor kinderen om te spelen, voldoende parkeerplaatsen etc. 

Uit een gemeentelijk onderzoek blijkt dat 84% van de mensen tevreden woont in Katwijk. Dat willen wij zo houden. Om dat te bereiken willen wij alleen bouwen voor de Katwijkse woningbehoefte. Tot 2040 is dat door de provincie berekent tot 4000 woningen. Alle andere partijen, behalve Hart Voor Katwijk, willen 7500 woningen bouwen, alleen al op de nieuwe wijk Valkenhorst 5600.
Ons kan nog steeds niet uitgelegd worden waarom uitgerekend vooral wij, de Katwijkers, de Nederlandse woningnood moeten oplossen. Kunnen andere (buur)gemeenten hun aandeel in sociale woningen niet opvoeren? Bovendien, zolang het immigratiesaldo zo hoog is als nu is er toch niet tegenaan te bouwen. 

Het tweede grote verschil tussen Hart Voor Katwijk en alle andere partijen is dat wij niet geloven in de overheid als oplossing voor alle problemen. Wij leggen liever veel verantwoordelijkheid neer bij de individuele burger en haar vele samenlevingsverbanden. Zo vonden wij het geen gemeentelijke taak dat er beleid gevoerd wordt om eenzaamheid van mensen te bestrijden of “gemeentelijke echtscheidingcoaches” aan te stellen. Dat is een taak van familie, kerken, verenigingen, de buurt etc. 

De gemeente moet de mensen zoveel mogelijk met rust laten. Zij moet de voorwaarden creëren waaronder een ondernemend individu in vrijheid zijn talenten kan ontwikkelen. Kijk met burgers naar wat er kan, een “ja mits-beleid” in plaats van “nee-tenzij”. 

Om nog draagvlak te houden bij de Katwijkse burger moet de bewustwording sterker in de gemeenteraad dat men bezig is een andermans zuurverdiende geld uit te geven en dat men belastinggeld niet over de balk mag smijten aan allerlei flauwekulbeleid en prestigeprojecten. Niet meer voorop lopen om het Rijk te plezieren.

Tot slot een degelijk gemeentelijk financieel beleid, niet meer uitgeven dan binnenkomt, om te garanderen dat de zorg voor de zwakkeren, met name ouderen en mensen met een beperking altijd op peil blijft. Dit voorzieningenniveau is onder druk als de gemeente onder provinciale curatele wordt gesteld, dus dat moet worden voorkomen.
Dat doe je door Hart Voor Katwijk (Lijst 5) te stemmen.