De Roskam Verklaring

Created with Sketch.

De Roskam Verklaring

Al sinds 2006 ben ik groot voorstander van een ondertunneling bij de N206 en maak ik me sterk voor #leefbaarheid en verbinding in #katwijkadrijn. Op 9 maart was er een mooi moment in De Roskam, de oude herberg in Katwijk. Namens HartVoorKatwijk was ik een van de ondertekenaars van De Roskam Verklaring. Een initiatief van buurtbewoners, de Oranjevereniging en niet te vergeten de wijkraad.
Ik houd andere fracties in de gemeenteraad er graag aan de komende 4 jaar #daadbijhetwoord
Nu nog een ferme handtekening én (mede-)financiering van Provincie Zuid-Holland en het Rijk zodat “eerst bewegen dan bouwen“ geen loze belofte blijkt te zijn bij Valkenhorst.

DE ROSKAM VERKLARING
Op 16 februari 2022 zijn onderstaande partijen bijeengeweest in het Etablissement De Roskam aan de Turfmarkt te Katwijk aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de overlast van de Provincialeweg N206 voor het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn. Dit alles naar aanleiding van de plannen om het huidige fietspad langs N206 om te zetten in een extra busbaan, waardoor de N206 uit zes rijbanen zal bestaan.
Onderstaande partijen hebben in gezamenlijkheid het volgende vastgesteld;
 Dat de overlast van het verkeer op de Provincialeweg N206 op het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn
groot is, hierbij moet gedacht worden aan onder andere geluid en fijnstof.
 Dat de overlast van het verkeer op de Provincialeweg N206 het leven van de inwoners van het
dorpsdeel Katwijk aan den Rijn negatief beïnvloed in hun welzijn en gezondheid.
 Dat de afwikkeling van het verkeer vanaf de Provincialeweg N206 het dorpsverkeer in Katwijk aan den Rijn overbelast, wat leidt tot overlast op het gebied van mobiliteit, geluidsbelasting en fijnstof en eveneens impact heeft op het welzijn en de gezondheid van de bewoners van Katwijk aan den
Rijn.
 Dat de overlast van het verkeer op de Provincialeweg N206 de komende jaren nog verder zal
toenemen, als gevolg van de aansluiting van de weg op de Rijnlandroute, de bouw van de wijk
Valkenhorst en de nieuwbouwprojecten op de grens Katwijk – Noordwijk.
 Dat de Provincialeweg N206 op een onverantwoorde wijze het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn
doorkruist, een onwenselijke en niet meer van deze tijd zijnde situatie.
Onderstaande partijen onderkennen de overlast van de Provincialeweg N206 en hebben zich in gezamenlijkheid uitgesproken om zich vanaf nu actief in te gaan zetten voor;
 Het op korte termijn realiseren van mitigerende maatregelen om de overlast van de Provincialeweg N206 (deels) te doen afnemen.
 Het starten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een verdiepte aanleg of een tunnel voor de Provincialeweg N206 ter hoogte van het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn.
 Het starten van een onderzoek naar de toekomstige verkeersintensiteit van de Provincialeweg N206 en de afwikkeling van het verkeer in relatie tot het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn.
 Het ontwikkelen van een integrale termijnvisie over hoe de overlast, zoals hierboven beschreven, van de Provincialeweg N206 voor het dorpsdeel Katwijk aan den Rijn de komende jaren kan worden opgelost (Rijnland Route fase 2).
 Het inrichten van een permanent evenemententerrein voor Katwijk aan den Rijn, bij voorkeur in de Duinvallei.

Ondertekend op 25 februari 2022 door;
CDA, GemeenteBelangen, SGP, Christenunie, PvdA, Hart Voor Katwijk,
KiesKatwijk, VVD, D66, DURF, groep Molentuinweg, Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn, Burger Zorgen N206, Wijkraad Katwijk aan den Rijn.

(Foto Edwin de Mol)