Het tij keert!

Created with Sketch.

Het tij keert!

Het tij keert

De laatste jaren waren economisch mooie jaren. De rente ging richting 0%. Overheden konden geld als water uitgeven doordat de geldpers werd aangezet of belastingen verhoogd. De inflatie bleef rond de 0%. Kabinetten Rutte leenden zich suf . VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie, gesteund door PvdA, kochten alle politieke tegenstellingen af met vele miljarden.

Het kon niet op. Alles was maakbaar en oplosbaar door de overheid. 

In dit voorspoedige tijdperk groeide een nieuwe Katwijkse politieke generatie op die nu de dienst gaat uitmaken.

Op de plaatsen 1 van de kieslijsten staan de mannen Adger (CDA, 32), Matthijs (PvdA, 33), Gerard (CU, 33), Sonny (Durf, 24), Lennart (VVD, 27) en Ralf (D’66, 35). Dat opgroeien in de politiek is hier letterlijk: Ze werk(t)en allen rond het Haagse Binnenhof (bv Matthijs, Gerard, Lennart) of volgden cursussen van een landelijke politieke partij (bv Sonny Spek bij Forum Voor Democratie). In ieder geval zien we hier een glimp van hun toekomstige ambities, waar overigens niks mis mee is.

Maar is dit, het zo politiek opgevoed zijn, misschien de reden dat hun verkiezingsprogramma’s de sfeer van ‘bomen groeien tot aan de hemel’ uitademen en de maakbaarheid filosofie door overheidsingrijpen op allerlei terreinen laten zien? 

Van hun landelijke politieke meesters leerden ze dat “veel beloven en weinig geven, een gek in vreugde doet leven” een methode is om populair te worden in de politiek. Of toch niet…..

Het tij veranderd rap. Hun verkiezingsprogramma’s dreigen een verkeerd verhaal op het verkeerde moment te worden. Oorlog, stijgende vluchtelingenstromen en inflatiecijfers van 5,8% verschijnen ineens op de borden te midden van een pandemie. Rentes gaan weer stijgen. Financieren wordt moeilijker, zowel voor burgers als voor overheden. De Rijksoverheid moet bezuinigen of belastingen verhogen. Burgers gaan protesteren. Gemeentes krijgen minder geld.

De gemeente Katwijk is onder leiding van CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen in een penibele financiële situatie gebracht. Dit verbeteren gaat niet lukken met deze verkiezingsprogramma’s.

Hun dure voorstellen door sterk overheidsingrijpen kunnen ze nu al niet meer waarmaken. Na de verkiezingen zullen al deze jonge lijsttrekkers snel moeten omschakelen naar een zuiniger en terughoudender overheidsverhaal. Een effectieve en efficiënte overheid voor alleen degene die het echt nodig hebben. Met minder ambtenaren, minder regels, minder bureaucratie dus meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de burgers.

De jarenlange uitgangspunten van Hart Voor Katwijk.

Welkom bij de club van ervaren realisten. Kadertrainingen bij Hart Voor Katwijk zijn overigens gratis.