Wie nu leeft, wie nu zorgt!

Created with Sketch.

Wie nu leeft, wie nu zorgt!

Woningnood is een groot probleem, maar de Katwijkse politiek kan dit voor zijn eigen inwoners niet oplossen!

Sterker nog! Partijen die in onze Gemeenteraad het hardste “Bouwen, Bouwen, Bouwen” roepen (waaronder PvdA, D’66, CU, CDA en VVD) vertegenwoordigen landelijke partijen die zelf mede-verantwoordelijk geweest zijn voor het huidige woningprobleem!

Deze partijen vinden dat het toch al dichtbevolkte Nederland toch nog voller kan. Echter, de grootste oorzaak van het huidige woningtekort is volgens het CBS namelijk de Bevolkingsgroei

In de afgelopen jaren steeg het Nederlandse inwonersaantal van 17 miljoen naar nu 17,74 miljoen. Gemiddeld groeit de bevolking per jaar 150.000 mensen. De laatste twee jaar waren dat er zelfs 285.000 meer inwoners. En die sterke groei in bevolking komt niet door de Nederlandse koude nachten.

Daarnaast pleitte deze (landelijke) partijen voor sterk oplopende overheidsuitgaven en wilden dat de ECB (Europese Centrale Bank) meer geld in omloop bracht om zo de rente extreem laag te houden, wat de vraag naar woningen vergrootte. 

Nationaal werden ook nog talloze politieke maatregelen genomen om de vraag naar woningen te vergroten: hypotheekrenteaftrek, vrijstelling overdrachtsbelasting voor eerste huiskopers, startersleningen etc. Deze landelijke partijen proberen nu in Katwijk een probleem op te lossen wat ze eigenlijk zelf hebben veroorzaakt.

In Valkenhorst worden straks 5600 huizen gebouwd. Maar niet speciaal voor de Katwijkse inwoners. De sociale woningen worden regionaal verdeeld. Geen van deze “bouwpartijen” die de woningnood zo vlak voor de verkiezingen willen oplossen heeft de afgelopen vier jaar voorstellen gedaan om dat te veranderen. Alleen nu, in verkiezingstijd, wordt er wat populairs geroepen en de aandacht afgeleid, door te wijzen op bijvoorbeeld de kwalijke rol van inversteerders. De CBS cijfers laten echter zien dat er in Katwijk afgerond zo’n 3% leegstand was in 2021. 

Probleem is dat het volbouwen van Katwijk, Katwijk echt niet leefbaarder maakt!

Alle lokale partijen, behalve Hart Voor Katwijk, beloven zowel méér bebouwing als méér groen in Katwijk. Dat kan niet. Als je meer huizen bouwt houdt je minder ruimte over voor groen en water. 

De gewenste hoogbouw op Vliegveld Valkenburg (Valkenhorst), waar alle partijen, behalve Hart Voor Katwijk, voor pleiten maakt onze omgeving echt niet mooier. Het was, volgens Hart voor Katwijk, een regelrechte collegeblunder om bovenop de geplande 5000 huizen nog eens zomaar extra 600 woningen aan het Rijk weg te geven. 

De hoge huizenprijzen zijn uiteindelijk een tijdelijk probleem mits we de torenhoge bevolkingsgroei in ons land kunnen indammen. En dit is een Landelijk probleem die je lokaal niet zomaar oplost door bouwen, bouwen en nog eens bouwen te gaan roepen.

De nieuwe woonwijk Valkenhorst is niet tijdelijk. Valkenhorst staat er voor de komende eeuwen. We dreigen nu een enorme fout te maken als we een tijdelijk probleem wat speelt, de inrichting van een woonwijk laten bepalen. Hart Voor Katwijk wil voorkomen dat toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen zich gaan afvragen hoe het toch tot zo’n volgebouwde woonwijk kon komen.

De huidige woningproblematiek wordt veroorzaakt door een extreme onbelans in de vraag naar woningen en het aanbod van woningen. En de vraag naar woningen wordt door allerlei, eerder genoemde overheidsmaatregelen vergroot, waarbij de huidige bevolkingsgroei daar het grootste aandeel in heeft. Het aanbod van woningen loopt enorm achter door de stikstofmaatregelen en er gewoonweg minder bouwgrond beschikbaar is.

Een van de kernwaarden voor Valkenhorst is het dorpse karakter. Een dorps karakter met torenhoge flats zoals verschillende partijen willen?

Hart Voor Katwijk wil geen déjà vu in Valkenhorst met een 2e Bijlmer waarbij een wijk gepresenteerd werd als een unieke ‘wijk van de toekomst’ en vervolgens al snel in verval raakte. Is dat de toekomst die ons te wachten staat? Als het aan Hart Voor Katwijk ligt niet! Maar andere partijen denken daar blijkbaar anders over.

Maar ach, wie nu leeft, wie nu zorgt!