Waarom de uitgaven in Katwijk zo uit de hand liepen….

Created with Sketch.

Waarom de uitgaven in Katwijk zo uit de hand liepen….

Acht jaar terug gingen we de verkiezingen in met de slogan “Hart Voor Katwijk denkt wél aan uw portemonnee”. Het thema is actueler dan ooit.

Katwijk was toen door het verkopen van zijn NUON-aandelen één van de rijkere Nederlandse gemeenten. Inmiddels staat Katwijk financieel het water tot de lippen. De Provincie stuurde een brief dat ze de begroting niet goedkeuren. De uitgaven staan in geen verhouding meer tot de inkomsten, de reserves zijn onaanvaardbaar geslonken. Katwijk sloot zich kort geleden aan bij de armste gemeenten in een bedelbrief aan Den Haag om extra geld te vragen. 

Het Katwijkse college lijkt sprekend op het kabinet Rutte waar ook alles wordt afgekocht en die nu in enorm tempo de staatsschuld onverantwoord laat oplopen en een enorme financiële schuld doorschuift naar volgende generaties. 

Hoe is het zover gekomen? Was er geen enkel besef dat belastinggeld eerst met hard werken verdiend moet worden? Het gaat immers om een andermans zuurverdiende geld! Deze gemakkelijke mentaliteit moet veranderen! We moeten andere partijen, andere politici aan het roer krijgen met meer verantwoordelijkheidsgevoel wat betreft overheidsuitgaven. 

Het tegendeel dreigt in Katwijk echter te gebeuren. De laatste vier jaar kwam er een (jonge) generatie politici aan de macht, opgevoed in grote welvaart die alle heil van de overheid verwachten.

Wie de minuut op televisie van alle lijsttrekkers op RTV-Katwijk kijkt constateert een rotsvast vertrouwen, niet zozeer in God of de individuele mens, maar in de overheid. De overheid als onfeilbare steun en toeverlaat, als de ultieme probleemoplosser. De overheid die zich met van alles moet en mag bemoeien. Geld is geen probleem.

Ook de verkiezingsprogramma’s ademen het heilige overheidsgeloof bij probleemoplossingen. Die van Durf bijvoorbeeld leest als een communistisch manifest. 

Hart Voor Katwijk stelde al die jaren in de gemeenteraad consequent de andere vragen die alle andere partijen met hun rotsvaste overheidsgeloof niet stelden: 

– Moeten we wel iets oplossen? Waarom moet de overheid dit doen en niet een maatschappelijke instelling, bedrijf of individu?

– Moeten we als Katwijk alles zelf willen hebben of willen doen? Is samenwerken met de buurtgemeenten niet goedkoper? 

– Moet we in Katwijk voorop willen lopen in zaken die des Rijksoverheid zijn zoals bijvoorbeeld bij overbevolkingsproblemen als klimaat en immigratie? 

– Moeten provincie en Rijk niet betalen in plaats van de Katwijkse belastingbetaler? Bijvoorbeeld bij Valkenhorst daar verdient het Rijk immers grof aan de huizenbouw.

We worden met deze zuinige en terughoudende houding misschien niet bij iedereen populair. Dat hoeft ook niet. We beogen geen carrière in de politiek. We gaan louter voor wat wij denken voor wat goed is voor de Katwijkse burger nu én de volgende generaties.