“Meekoppelkansen” gemist bij fietspad bij het Botenpad in Valkenburg. 

Created with Sketch.

“Meekoppelkansen” gemist bij fietspad bij het Botenpad in Valkenburg. 


Al heel lang wordt er gesproken over de aanleg van een fietspad langs de Oude Rijn. Toezegging worden slecht, half of helemaal niet nagekomen; communicatie is  slordig; bewoners worden geschoffeerd; veiligheid is in het geding; een woonbestemming wordt toegezegd tegen de uitspraak van de Raad van State in; en het woonklimaat van alle bewoners aan het Botenpad verslechterd met deze lage en onbeweegbare fietsbruggen terwijl vrije doorvaart was toegezegd.

Als er al een naam aan dit project wordt gegeven dan is het wel de road to nowhere. En niet alleen vanwege zojuist enorme lijst van missers, het gaat van de mooie dorpsweide rechtstreeks een vol geparkeerde woonwijk in en echt niet “verder langs de Oude Rijn”.

Vanaf het begin dat er een wethouder kwam met dit voorstel, tot vandaag is dit een mislukt project. Waarbij dreiging met onteigening een van de ergste was.
In januari 2020 kreeg deze raad nog te horen dat er alle gelegenheid zou komen tot invloed en wijzigen van het bestemmingsplan. Daarom komt Hart Voor Katwijk met vier amendementen in de raad van 17 februari.

Het eerste gaat over het aanplempen van grond, Hart Voor Katwijk wil dat op de andere plek dan waar het college mee komt. Reden hiervoor is dat er gemaakte afspraken zijn met de eigenaren en dat zij daarom “dan toch maar hebben getekend”.
Het tweede amendement gaat over een andere erfafscheiding, waar op een eenvoudige manier een oplossing voor te vinden is.
Het derde amendement betreft de verlichting op en langs de bruggen. Ons voorstel is om daar verlichting óp het fietspad zelf te maken, of langs de railing, zodat lichtvervuiling naar de overkant van de Oude Rijn en naar de omwonenden beperkt blijft. En met bewegingsdetectie, dus pas aan gaat bij verkeer.
Een vierde amendement betreft het beweegbaar maken van tenminste 1 brug, en die door de gebruikers ervan te laten bedienen.

In de commissie kreeg Hart Voor Katwijk de steun van VVD en D66.