Onzekerheid over kosten en uitvoering Warmtenet

Created with Sketch.

Onzekerheid over kosten en uitvoering Warmtenet

Alle alarmbellen gaan af bij Hart Voor Katwijk

Wethouder Knape (SGP) gaat namens het college van B&W, en natuurlijk gesteund door de coalitiepartijen, weer eens een twijfelachtig avontuur aan dat u waarschijnlijk veel geld gaat kosten en waar niemand in Katwijk iets mee opschiet. Het gaat over een samenwerkingsverband (maar eigenlijk een overheidsbedrijf) dat in de regio Leiden allerlei taken op zich gaat nemen m.b.t. de energievoorziening. Let wel, dat is officieel helemaal geen taak van gemeenten. Dus waarom zouden we dan onze vingers branden aan bijvoorbeeld het aanleggen van een regionale stadsverwarming?

Onze inwoners gaan betalen, maar krijgen ze er ook iets voor?

De korte verklaring daarvan is dat de gemeente Leiden al wel stadsverwarming kent en daarom de gelegenheid te baat neemt om de kosten daarvan over de regio om te slaan. Het plan is om weer een nieuw bovengemeentelijk samenwerkingsverband op te richten, zoals we dat ook al hebben met Holland-Rijnland. In deze nieuwe club gaat echter Leiden de eerste viool spelen, de andere gemeenten mogen meepraten en ze mogen vooral meebetalen. De kosten worden omgeslagen per inwoner, en niet per aansluiting of gebruiker! En daar zit de kneep, de gemeente Katwijk gaat daarom 25% van alle kosten betalen. Ik zie echt niet wat we daarvoor terug krijgen. Dus er worden voor de zoveelste keer weer eens miljoenen euro’s over de balk gegooid door dit spilzuchtige college.

Waarom wordt er zo’n haast gemaakt?

Wat we er voor terugkrijgen is dus volledig onduidelijk. De voeding van een gedroomde regionale stadsverwarming is zeer onzeker. De warmwaterleiding uit Rotterdam gaat hoogstwaarschijnlijk helemaal niet door. Dat is trouwens om allerlei redenen ook een minder goed idee dan je in eerste instantie zou denken. De gemeente Den Haag wil het ook niet. De provincie Zuid Holland heeft net gisteren een veto uitgesproken over een vergunning voor de commercie die in onze omgeving naar aardwarmte zou willen gaan boren. Dus dat is ook onzeker. Waarom zou je dan nu al op stel en sprong een compleet bedrijf gaan oprichten waar vele miljoenen aan belastinggeld letterlijk in verbrand gaan worden? Waarschijnlijk zal dat trouwens met behulp van biomassa of peperdure aardgas moeten. 

Leidse belangen prevaleren

Het idee past natuurlijk prima in de expansiedrift van Leiden en in haar streven om allerlei kosten bij de aanliggende gemeenten neer te leggen. Er staan nu al voornemens in de stukken om deze nieuwe club, die een concurrent wordt van Holland Rijnland, met meer taken uit te breiden. Er moet een regionaal investeringsfonds worden opgezet om het bedrijf enige armslag te geven. Ziet u het plaatje ? De overheid gaat bedrijfje spelen en dat is meestal een slecht idee. Zeker als het over warmteleidingen gaat, dat is inmiddels overduidelijk bewezen met het debacle van het warmtebedrijf Rotterdam.

Laten we ons een oor aannaaien?

Waarom worden die taken niet bij Holland-Rijnland belegd? Dat heeft te maken met zeggenschap. In de opzet van het bedrijf wordt Leiden degene die het allemaal gaat regelen en de rest van de gemeenten mag slechts meepraten en meebetalen. De gemeenteraden zijn uitgeschakeld als bestuurlijke factor. Ze krijgen af en toe een papiertje en zouden in principe daarmee slechts de eigen wethouders kunnen bevragen. Die wethouders kunnen in het bedrijf natuurlijk niks afdwingen en zijn meepraters in een groot gezelschap waar Leiden domineert. Qua democratische legitimiteit is de situatie nog slechter dan bij Holland Rijnland. Hier wordt (voor insiders) nog gebruik gemaakt van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) die de gemeenteraden tenminste nog enige zicht of zeggenschap geeft op wat er gebeurt. Er wordt tot nog toe gezwegen over de bestuursvorm van het nieuwe overheidsbedrijf. Dat en het feit dat de WGR wordt omzeild is natuurlijk al duidelijk een teken aan de wand en bevestigt onze analyse. 

Deze coalitie wordt gevaarlijk, in ieder geval voor uw portemonnee

Hart voor Katwijk verzet zich hier heel stellig tegen. Het is veel beter om eerst maar eens een tijdje af te wachten hoe de energietransitie de komende tijd uitpakt. Er is geen enkele reden voor Katwijk om op dit dossier opeens te gaan hardlopen. De manier waarop we er weer worden ingeluisd, en waarmee de positie van de gemeenteraad en eigenlijk die van de lokale democratie wordt aangetast is weer als vanouds. De coalitiepartijen vinden het allemaal prima en buigen weer gewillig mee. Ze willen de kosten van de regionale woonlocatie op Valkenburg niet met de regio delen en geheel voor Katwijkse rekening nemen. Maar aan de kosten van de vooral Leidse stadsverwarming willen ze wel door de Katwijkse inwoners laten bijdragen. Met zulke vrienden hebben onze inwoners geen vijanden meer nodig.

Gezond verstand politiek wordt node gemist

De warmtevisie van Hart Voor Katwijk is heel eenvoudig. Bouw de 5600 huizen op Valkenburg circulair en energieneutraal, en laat de kosten daarvan door het Rijk ophoesten. Zij maken immers straks ook een paar miljard omzet met de grondverkoop? Stop in ieder geval geen euro gemeentegeld in de energietransitie. Het is een Rijksopgave en dus moet het Rijk betalen. Een paar miljard naar de KLM was geen probleem, dus…. De gemeente Katwijk is trouwens helemaal niet in staat om grote ingewikkelde projecten tot een goed einde te brengen. Dat komt omdat men al jaren weigert om echt iets fundamenteels te doen aan de organisatieperikelen. De bestuurlijke wanorde en slechte besluitvorming in Katwijk wordt in nadagen van deze coalitie steeds erger. Elke maand is er weer een nieuwe flater. Alleen de kiezer kan hier volgend jaar maart een einde aan maken.