Algemene Beschouwingen 2021-2022

Created with Sketch.

Algemene Beschouwingen 2021-2022

Dit is de laatste begroting van deze raadsperiode. Het is voor ons dan ook onvermijdelijk dat we terug kijken naar de afgelopen 4 jaar. Terug kijken om te zien en te leren wat er de komende jaren anders moet. En tot onze spijt kunnen wij niet anders dan concluderen dat er de afgelopen jaren onder leiding van – of misschien juist wel door het gebrek aan leiding van dit college er nogal wat fout is gegaan. Dat is ook een van de redenen dat Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk voor deze algemene beschouwingen de handen ineen hebben geslagen. De zaken waar we hetzelfde in staan bespreken we op die manier niet dubbel en dat geeft ons weer meer tijd voor andere hoofdpijndossiers.

Daarnaast geven wij hiermee samen aan dat wij als twee partijen bereid te zijn tot samenwerken. En als die samenwerking gevolg krijgt bij anderen dan kunnen we straks zomaar een groter deel van onze burgers vertegenwoordigd zien in dit gemeentelijke machtscentrum.

En dat die macht soms gewoon, zonder te luisteren, zomaar door kan gaan, blijkt regelmatig. Neem nu de gunning van een nieuw woon-zorgcomplex. Achterkamertjes politiek en religieuze voorkeuren hebben dit dossier besmeurd en zorgden voor een buitenproportionele aandacht voor een heel klein gedeelte van onze bewoners. Het door de wethouder blijven beweren dat alles zonder voorkeursbehandeling is besloten is misschien nog wel het meest treurige.

Op een gegeven moment is de tijd ook gekomen dat bepaalde partijen klaar zijn in het college. Klaar met het in stand houden van oude, conservatieve normen, waarden en visies. We geven ze graag de monumentenstatus. Ze hoeven niet te verdwijnen maar mogen plaats maken voor nieuwe, verse ideeën en aanpak van deze tijd.

En we denken dat we er niet ver naast zitten wanneer we zeggen dat de ontevredenheid over de colleges van de afgelopen jaren, binnen de bevolking erg snel toeneemt.