Enkele rit Wijkhopper om vage redenen 50% duurder!

Created with Sketch.

Enkele rit Wijkhopper om vage redenen 50% duurder!

Via gebruikers van ‘Katwijk rijd(t) mee’ en de nieuwsbrief van het Welkzijnskwartier, ontvingen Hart Voor Katwijk het bericht dat met ingang van 25 oktober 2021 en 1 januari 2022 een aantal zaken gaan veranderen bij Katwijk rijd(t) mee, waaronder de bereikbaarheid van de centrale en het tarief van de wijkhopper. Dit tarief gaat met € 0,50 per enkele rit
verhoogd worden van € 1,00 naar € 1,50. Dat is per saldo een verhoging van 50%. Katwijk rijd(t) mee is over het algemeen voor oudere inwoners, die vaak over een kleine portemonnee beschikken.
Vandaar dat wij het college de volgende vragen hebben gesteld.

 1. Bent u op de hoogte van deze prijsverhoging? Zo ja, heeft u hier enige zeggenschap in gehad en welke? Zo nee, gaat u hier enige actie in ondernemen richting Welzijnskwartier? Waarom wel/niet?
 2. Bent u het met ons eens dat een verhoging van de enkele ritprijs van 50% buitenproportioneel is? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat vindt u er van dat de verhoging direct ten laste van de vaak oudere klant met een kleine portemonnee?
 4. Bent u het met ons eens dat de genoemde verklaring door het Welzijnskwartier, namelijk “Om het prijsverschil tussen de wijkhopper het het Automaatje meer op elkaar af te stemmen […]” geen plausibele reden is voor een dergelijke
  verhoging? Zo nee, waarom niet.
 5. Waar gaan de extra € 0,50 per enkele rit voor gebruikt worden? Ten gunste van welk budget komen deze? De reden van verhoging is per slot van rekening een geforceerde manier om prijzen “op elkaar af te stemmen” en geen financiële.
 6. De genoemde reden doet sterk vermoeden dat de prijsverhoging niet noodzakelijk is maar slechts voor ‘uiterlijk schoon’. Geen prijsverhoging is dus ook een optie?
 7. Bent u er van op de hoogte dat een ritprijs met de Regiotaxi nu binnen de gemeentegrenzen goedkoper kan zijn?
 8. Bent u het met ons eens dat daardoor de wijkhopper zijn doel, als goedkoop, lokaal vervoer zijn doel voorbij schiet? Zo nee, waarom niet?

  In de aanloop naar de implementatie van “Katwijk rijd(t) mee” is onder andere uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid van de centrale als belangrijk genoemd. De centrale is per 1 januari 2022 echter een uur korter geopend. In plaats van 09:00 – 13:00 uur wordt het 09:00 – 12:00 uur.
 9. Bent u het met ons eens dat er hiermee niet aan de afspraken wordt voldaan die gemaakt zijn met de uitvoerder? Zo nee, waarom niet?
 10. Welke acties gaat u hierin ondernemen ?
 11. Wat vindt u van de manier van communiceren van het Welzijnskwartier via deze nieuwsbrief?
 12. Kunt u ons recente cijfers (inclusief financiële) van het gebruik van Katwijk rijd(t) mee doen toekomen?