Nieuwe organisatie jeugdzorg gaat Katwijk jaarlijks tienduizenden euro’s extra kosten

Created with Sketch.

Nieuwe organisatie jeugdzorg gaat Katwijk jaarlijks tienduizenden euro’s extra kosten

De nieuwe op te zetten organisatie die in de regio Holland Rijnland de inkoop en afhandeling van de Jeugdzorg gaat regelen, gaat de gemeente Katwijk jaarlijks tienduizenden euro’s extra kosten. Geld dat niet naar de directe zorg gaat maar naar data-analisten, financiële controleurs en andere ambtenaren. Sowieso in 2022 minstens € 75.000,00 en daarna jaarlijks meer dan een halve ton.

Video bijdrage commissie

Aan het einde van dit jaar loopt het huidige contract met de organisatie die het tot nu toe voor haar rekening nam (TWO) af. Hart Voor Katwijk vindt het, samen met een aantal andere partijen, belachelijk dat dit college-voorstel pas 2,5 maand voor het eind van het jaar naar de raad komt. “We staan wederom met de rug tegen de muur”, zei Leon Krijgsman namens Hart Voor Katwijk. “De jeugdzorg kan niet stoppen, dus we moeten wel voor stemmen in verband met de continuïteit.”

Sinds het moment dat de gemeenten in Nederland verantwoordelijk zijn geworden voor het reilen en zeilen van de jeugdzorg is het nog niet op orde geweest. Iedereen begon al met een schuld en die wordt elk jaar groter. Ook de miljoenen die jaarlijks door van het Rijk ontvangen worden dichten het gat niet. “Wij hebben de wethouder nu weer – met klem – gevraagd haar uiterste best te doen om bij de inkoop van de zorg een zo laag mogelijke prijs af te dwingen.” Daarnaast is de zorgmarkt zwaar vervuild met malafide, commerciële aanbieders die miljoenen euro’s wegkapen die voor de serieuze zorg zijn bedoeld. “We zijn enigszins positief over het feit dat in de nieuwe organisatie de portefeuillehouders nu meer regie krijgen en het voornemen hebben met minder verschillende aanbieders te willen werken en daarmee ook de rotte appels in het zorgaanbod buiten spel te zetten.”

De nieuwe organisatie (Governance Jeugdhulp) moet per 1 januari 2022 al functioneren.