Even aan de rem trekken bij klimaatadaptie

Created with Sketch.

Even aan de rem trekken bij klimaatadaptie

Iedereen weet dat het klimaat langzaam verandert. Ook in Nederlands hebben we dit ondervonden. De provincie Limburg heeft dit jaar veel overlast gehad van water. Dit probleem speelt niet alleen in Limburg, ook Katwijk zal een aantal stappen moeten maken om zich weerbaarder te maken voor het veranderende klimaat.

Klimaatadaptatie: strategie en uitvoeringsagenda 2021-2026

Op 20 oktober 2020 is de startnotitie Klimaatadaptatie vastgesteld. Deze notitie was de start voor het opstellen van gericht beleid op het gebied van klimaatadaptatie. De startnotitie bevatte de wettelijke en beleidsmatige kaders die verplichten tot het klimaatbestendig maken van de gemeente. Met de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda zoeken we evenwicht tussen de risico’s, de noodzakelijke of gewenste maatregelen en de beperkte middelen

Welke ambities zijn er in Katwijk nodig?

Ambitie 1: Wateroverlast
Gemeente Katwijk is in 2050 voorbereid op toekomstige ex- tremere weersomstandigheden en in staat deze met mini- male schade te doorstaan.

Ambitie 2: Hittestress
In 2050 is gemeente Katwijk beter bestand tegen hittestress en zijn de wijken in zowel particulier als openbaar gebied aantoonbaar groener.

Ambitie 3: Droogte
In 2050 is de sponswerking in de gemeente Katwijk zodanig vergroot dat het meeste hemelwater dat jaarlijks valt wordt opgevangen en hergebruikt.

Ambitie 4: Overstromingen
Gemeente Katwijk is minimaal tot 2050 beschermd voor een doorbraak van een primaire waterkering.

Uitvoering

Er zijn voor de uitvoering 3 modellen gemaakt. Basis, Basis-Plus, Voortvarend en Ambitieus. Het college wil graag aan de slag met Basis-Plus. Dit omdat er aan elk model kosten zitten. Hoe ambitieuzer des te duurder. En eerlijk is eerlijk voor Voortvarend en Ambitieus hebben we gewoonweg geen geld.

Video Bijdrage

HVK Video over klimaat adaptatie

Wat wil Hart Voor Katwijk

Hart Voor Katwijk wil dat we even een de rem trekken. Er moeten vanuit de landelijke overheid subsidies vrij komen om ons land en dus ook de gemeente Katwijk weerbaarder te maken. Deze subsidies komen momenteel niet omdat het kabinet Demissionair is. Zolang er geen nieuw kabinet is zal er geen extra subsidie voor de gemeente zijn. Met andere woorden. De inwoners van Katwijk mogen dit nu uit eigen zak betalen. Hart Voor Katwijk wil dat we een plan kiezen als we weten welke bedragen er beschikbaar komen. Zo kunnen we ook het juiste model kiezen.

“Het is op dit moment niet erg om even aan de rem te trekken bij deze rijdende trein als je weet dat je over 10 kilometer waarschijnlijk geen diesel meer hebt. Laten we eerst afwachten hoeveel diesel we van de overheid krijgen om een juiste berekening te maken over het aantal meters die we kunnen bereiken” Aldus Gijsbert Schrijvers

Goede Ambities

Hart Voor Katwijk staat achter de ambities. We moeten ons weerbaarder maken tegen de extremen die we steeds vaker tegenkomen in het weer. Echter zou het mooi zijn als we een keuze kunnen maken voor Voortvarend / Ambitieus. Waarbij er meer oog is voor groen in de gemeente en natuurlijk de overige ambities. Pas als je weet welk geld er beschikbaar zal zijn, weet je welke modellen er mogelijk zijn in de toekomst