Geen vertrouwen goede afloop Beaumix

Created with Sketch.

Geen vertrouwen goede afloop Beaumix

Hart Voor Katwijk heeft geen vertrouwen in een goede afloop m.b.t. de Beaumix die is gebruikt bij de vernieuwing van de N206 tussen Katwijk en Leiden. Na veel overleg is er aan de gehele situatie nog niks verandert. Dit neemt Hart Voor Katwijk voornamelijk de Provincie zeer kwalijk.

Signalen

In september 2020 kwamen de eerste signalen van vervuilde grond binnen bij de Hart Voor Katwijk maar ook bij Fractie Smits. Beide partijen hebben samen opgetrokken om dit probleem aan de kaak te stellen bij de gemeente Katwijk. Al hoewel de grond in bezit is van de provincie, heeft de gemeente wel de plicht om te zorgen dat het milieu niet beschadigd raakt tijdens werkzaamheden. Deze vervuilde grond is dus duidelijk een taak geweest van de gemeente Katwijk om nader te onderzoeken. Na lang aandringen bij het gemeentebestuur maar vooral het college, hebben er in december verschillende (spoed) debatten plaatsgevonden. Pas in juni 2021 is er gestart met metingen.

Provincie trekt zich nergens wat van aan

De provincie Zuid-Holland heeft in deze zaak behoorlijk wat steken laten vallen. De provincie is niet alleen eigenaar van de grond, maar ook opdrachtgever aan Boskalis die de Beaumix gebruikt. Er werd snel duidelijk dat de provincie niet zat te wachten op enige vertraging. Vooral niet nadat de gemeente eerder had aangedrongen op extra onderzoek over de tijdelijke N206 aan de zuid kant in 2020. Toen liet de provincie al doorschemeren dat ze niet bereid waren tot enige actie. Pas na lang aandringen kwam er een klein onderzoek wat achteraf weer uit kwam op de situatie zoals deze was.

Over het handelen van de provincie en Boskalis kunnen complete dossiers geschreven worden. Al vanaf de start werd duidelijk dat ze snel wilde beginnen. Burgers werden niet geïnformeerd. Een selectief gezelschap kreeg maar een uitnodiging voor bijeenkomsten en tot overmaat van ramp reageerde zowel Boskalis als de provincie niet op brieven die bezorgde burgers schreven over zowel de tijdelijke N206 al dan niet de Beaumix.

Gemeente mag de rekening betalen

Uiteindelijk heeft de gemeente Katwijk deze taken op zich genomen. Daarmee bedoelen we onder andere de communicatie naar de burger via brieven, Social media enz. Daarnaast heeft de gemeente veel kosten gemaakt voor het onderzoeken van de grond. Deze kosten komen allemaal voor rekening van de gemeente Katwijk. De provincie laat ook hier de gemeente stikken. In totaal lopen de kosten op tot circa 400.000 euro!

Betere samenwerking?

Wethouder Nagtegaal van de gemeente katwijk gaf in de commissie aan dat er na de valse start een veel betere samenwerking is met de provincie en met Boskalis. Bit betwijfeld Hart Voor Katwijk ten zeerste. Zo is er na een duidelijke oproep van de wethouder om geen nieuwe Beaumix meer te gebruiken een maand geleden gewoon weer extra aangevoerd. Je kan je afvragen in hoeverre de provincie de gemeente serieus neemt. Stop alsjeblieft met het storten van deze troep!.. De provincie gaat gewoon lekker verder.

Hoe nu verder?

Hart Voor Katwijk vindt het belangrijk dat we verder onderzoek doen naar de Beaumix en de effecten van deze troep op lange termijn. De Beaumix mag dan binnen de geldende normen vallen van de oude wetgeving uit 1991, maar HVK is er van overtuigt dat dit op lange termijn behoorlijk wat schade kan aanrichten aan de natuur en de eventuele drinkwater voorziening. Op nog geen 200 meter afstand van de Beaumix vinden we namelijk grondwater bedrijf Dunea die in de omgeving grondwater oppompt voor gebruik. Een uitermate goed, maar vooral onafhankelijk onderzoek is nodig. Misschien kunnen we dan nog eens de kosten verhalen bij de provincie.