“Graffiti”op straten in wijk ‘de Noord’ – update beantwoording

Created with Sketch.

“Graffiti”op straten in wijk ‘de Noord’ – update beantwoording

In de wijk ‘de Noord’ in Katwijk aan Zee is bijna een jaar geleden glasvezel aangelegd. Daarvoor zijn door de uitvoerder/aannemer voor iedere gevel en op veel kruisingen met rode en witte verf markeringen aangebracht. Deze zijn echter nog steeds niet verwijderd. Bijna een jaar later kun je concluderen dat ze niet door regen en weer verdwijnen. Fractielid Leon Krijgsman heeft persoonlijk geprobeerd met lichte en grovere schoonmaakmiddelen de verf weg te krijgen. Tevergeefs.

Omdat Hart Voor Katwijk van mening is dat deze ‘graffiti’ de buurt ontsiert (de straten zijn nog maar een paar jaar geleden allemaal herbestraat ), dit soort rommel niet na werkzaamheden mag achterblijven en dus verwijdert moet worden, heeft zij de volgende informatieve vragen gesteld aan de betreffende gemeentelijke afdelingen. De beantwoording is inmiddels ontvangen en staat erbij.

 1. Zijn er naast de wijk ‘de Noord’ nog meer wijken in de gemeente Katwijk bekend waar deze markeringen nog steeds op de openbare weg staan? Zo ja, welke?
  De markering wordt aangebracht ter informatie voor de uitvoerende partijen. In alle wijken zijn, voor zover bij de gemeente bekend, dezelfde spuitbussen gebruikt. Dit zou verf moeten zijn die snel vergaat en dus vanzelf zou moeten oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden afspraken met de aannemer gemaakt over de termijn waarop de verf zou moeten worden verwijderd. Het vergaan of verwijderen van de verf is onderdeel van de nazorgfase in een project. Het aanleggen van glasvezel binnen onze gemeente vindt plaats in fases. In sommige wijken is de verf al weg, omdat het project al enige tijd is afgerond. In andere wijken is het project nog lopende of pas recent afgerond, waardoor verf nog aanwezig is.
 2. Hoe, wanneer en door wie gaat deze ‘graffiti’ (want zo ziet het er echt uit, zie bijgesloten foto’s) verwijderd worden ?
  De aannemer zal de ‘graffiti’ in de wijk ‘de Noord’ en, indien van toepassing, in andere wijken op korte termijn verwijderen. We verwachten dat in week 38 met uitloop naar week 39 de verf zal worden verwijderd. Het is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt of de verf kan worden verwijderd.
 3. Wat zijn de geraamde kosten van het verwijderen? Zijn deze kosten begroot?  Zo nee, welk budget zal hiervoor aangewend worden?
  Er zijn geen extra kosten geraamd voor het verwijderen van de verf omdat dit binnen de uitvoering van het project valt. De eventuele kosten voor het verwijderen van de verf zullen worden betaald door de aannemer.
 4. Is de aannemer hiervoor aansprakelijk te stellen? Zo ja, gaat dit gebeuren en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  Er zijn nu afspraken gemaakt met de aannemer om de verf die nog niet is vergaan te verwijderen. Als de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken zou houden is aansprakelijkstelling mogelijk.
 5. Hoe gaat de gemeente dit communiceren met de bewoners?
  De aannemer verzorgt de communicatie over glasvezelaanleg naar de bewoners. Indien er bijzonderheden zijn, zal de gemeente hierover communiceren via de website.
 6. Mocht de gemeente hierin geen enkele actie nemen, kunt u deze keuze dan uitvoerig toelichten?
  Niet van toepassing. De gemeente heeft de aannemer gevraagd de verf te verwijderen.