Wijk “de Noord” onveilig voor kinderen

Created with Sketch.

Wijk “de Noord” onveilig voor kinderen

De wijk “De Noord” is circa 3 a 4 jaar geleden opnieuw ingericht. Daarbij heeft er burger participatie plaatsgevonden. Veel mensen hebben hun wensen aangegeven. Achteraf zijn er aanpassingen gedaan op bijvoorbeeld de rij-richting. Door deze aanpassingen is de verkeersdruk in sommige straten toegenomen en is het voor auto’s mogelijk om met hoge snelheid door de straten te rijden. 

De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende metingen gedaan. De conclusie is dat de meeste automobilisten zich aan de snelheid houden. Toch zijn er enorm veel excessen waarbij auto’s met snelheden van meer dan 50 km/uur door de wijk rijden. Het college van B&W laat weten dit geen reden is om opnieuw naar de wijk te kijken. 

Het gaat Hart voor Katwijk niet om de bestuurders die normaal rijden, maar om de excessen van bestuurders die veel te hard rijden in straten, woonerven, waar met regelmaat kinderen spelen.
Hart voor Katwijk kreeg signalen van bewoners dat dit nog steeds voor onveilige situaties zorgt en heeft een online petitie gestart. Hier kwamen al snel reacties op binnen. Een aantal bewoners geeft aan dat door de aangepaste rij-richtingen er veel extra bewegingen zijn in een aantal straten.  Zo blijken buurtbewoners via een gehele tour door de wijk pas bij de juiste straat te kunnen komen. Dit zorgt voor frustraties waardoor het gaspedaal extra wordt ingedrukt. Door deze petitie willen we inzichtelijk krijgen wat de ervaringen en constateringen zijn van de bewoners. Een aantal heeft de fractie van Hart Voor Katwijk al een mail gezonden met eventuele oplossingen. 

Buurtbewoners hebben nu zelf verkeersborden in elkaar geknutseld en opgehangen. Dit moet toch niet de bedoeling zijn?

De bewoners van de wijk zullen aankomende dagen een brief ontvangen met een link waarop ze de petitie kunnen invullen. Voor de transparantie is het aantal stemmen publiekelijk in te zien, maar de gegevens zijn daarbij afgeschermd. 

Hart Voor Katwijk hoopt volgende maand de resultaten van de petitie, alsmede de ingebrachte oplossingen te kunnen aanbieden aan de wethouder!