‘Morgenster’ verloochent nu al afspraken rond woon- en zorgcentrum

Created with Sketch.

‘Morgenster’ verloochent nu al afspraken rond woon- en zorgcentrum

Het is nog maar een paar weken geleden dat een meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad de verkoop en exploitatie van het nieuw te bouwen woon- en zorgcentrum aan Stichting ‘de Morgenster’ gunde. Een nieuw centrum ‘waar iedereen welkom is”.
Dat standpunt is echter nu al de das om gedaan. De Reformatorische stichting heeft expliciet in haar statuten opgenomen dat het complex bedoelt is voor ouderen die lid zijn van 5 genoemde kerkgenootschappen of ouderen die de grondslag van de stichting onderschrijven.

De belofte en toezegging van wethouder Knape, dat men niemand wil uitsluiten op basis van religie wordt hiermee ondubbelzinnig van tafel geveegd.

Hart Voor Katwijk was tegen de gunning aan de stichting. Zij pleitte voor een openbare tender, waarbij meerdere partijen zich kunnen aanmelden en de beste aanbieder de opdracht uiteindelijk krijgt. Het college en een meerderheid van de raad voorzagen echter geen problemen om het nieuwe complex direct aan een religieus gekleurde stichting te gunnen.
Raadslid van HVK, Leon Krijgsman zei tijdens de commissievergadering al; “Een plek om te wonen is een fundamenteel mensenrecht, verankerd in onze Grondwet. Het recht op huisvesting dreigt in gevaar te komen, wanneer mensen – op welke manier dan ook – gediscrimineerd worden in de toegang tot huisvesting. De overheid heeft de plicht om voor voldoende beschikbare, kwalitatief goede en betaalbare woningen te zorgen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.” Op deze manier wordt een grote groep mensen, op basis van religie, uitgesloten. Pure discriminatie volgens de grondwet, aldus HVK. Er zijn inmiddels vragen gesteld aan het college over deze kwestie.