Overlastgevende asielzoekers in AZC Katwijk?

Created with Sketch.

Overlastgevende asielzoekers in AZC Katwijk?

Naar aanleiding van een recent artikel op NU.nl (Inspectie waarschuwt voor zorgwekkende situatie in azc’s door overlastgevers | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl), waarin de Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwt voor overlastgevende asielzoekers die met crimineel en asociaal gedrag zorgwekkende situaties in en rondom AZC’s veroorzaken, heeft de fractie van Hart Voor Katwijk een aantal vragen gesteld over de situatie in Katwijk.

  1. Hoe is de situatie in het AZC in Katwijk, met betrekking tot overlastgevende asielszoekers. Kunt u dit uitgebreid toelichten.
  2. Wanneer, hoeveel en welke meldingen van overlast en/of criminele activiteiten die direct in relatie staan tot het AZC en de bewoners zijn er hier sinds 2018 geweest?
  3. Wat zijn de (re)acties geweest op deze meldingen vanuit de Gemeente, politie en/of COA?

    De inspectie meldt dat […] “medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet de opleiding, middelen of bevoegdheden om overlast snel en blijvend in te dammen en hen de benodigde zorg en begeleiding te bieden”[…]
  4. Hoe is het met de opleiding, middelen en bevoegdheden van de medewerkers in het Katwijkse AZC gesteld? Zijn er signalen van deze medewerkers dat deze ontoereikend zijn?
  5. Hoe ligt het ziekteverzuim bij de medewerkers? Is dit te herleiden naar de onveilige werksituatie zoals eerder genoemd? Kunt u dit toelichten?