Reformatorische stichting krijgt voorrang bij toewijzing woon- zorgcomplex

Created with Sketch.

Reformatorische stichting krijgt voorrang bij toewijzing woon- zorgcomplex

“Kleur bekennen”, zo noemde raadslid Leon Krijgsman van Hart Voor Katwijk het voorstel waarbij het college expliciet de voorkeur uitspreekt voor Stichting de Morgenster, bij het gunnen van de verkoop van het nieuw te bouwen woon- en zorgcomplex in de Hoornes. Een religieuze kleur bekennen die volgens HVK zoveel mogelijk buiten de politiek gehouden moet worden.

Het raadsvoorstel is sowieso bijzonder te noemen aangezien er in één voorstel zowel over de nieuwbouw van een school met Integraal Kind Centrum (IKC) als over de verkoop van een te realiseren woon- zorgcomplex besloten moet worden. Twee totaal verschillende zaken die niet meer met elkaar gemeen hebben dan alleen de locatie. Over de nieuwbouw voor de Krulder en Windvang is raadsbreed steun. Het zorgcentrum is echter een ander verhaal.

In het voorstel adviseert het college de gemeenteraad expliciet te kiezen voor de optie waarbij de verkoop gegund wordt aan de Reformatorische stichting ‘de Morgenster’. In een amendement vraagt o.a. HVK om niet te kiezen voor deze optie maar de aanbesteding openbaar te organiseren via een tender. Op die manier kunnen meerdere geïnteresseerde partijen een bod doen. Het amendement werd echter door de meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Reden voor HVK om tegen het raadsvoorstel te stemmen.

In een eerder commissie liet Krijgsman al weten boos te worden over deze gang van zaken met zo’n openlijke voorkeursbehandeling. “Een plek om te wonen is een fundamenteel mensenrecht, verankerd in onze Grondwet. Het recht op huisvesting dreigt in gevaar te komen, wanneer mensen – op welke manier dan ook – gediscrimineerd worden in de toegang tot huisvesting. De overheid heeft de plicht om voor voldoende beschikbare, kwalitatief goede en betaalbare woningen te zorgen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook al staat er op papier dat de Morgenster open staat voor anders denkenden, de woorden van de voorzitter van Duijvenbode zeiden genoeg toen hij reageerde dat iedereen er mag komen wonen maar men niet moet verwachten dat er koffie met ze gedronken gaat worden. Echt, van dat soort uitspraken gruwel ik. Naastenliefde maar dan alleen voor de eigen doelgroep.”