Wethouder Nagtegaal ontkomt weer aan tik op de vingers

Created with Sketch.

Wethouder Nagtegaal ontkomt weer aan tik op de vingers

Een motie van treurnis aan het adres van wethouder Rien Nagtegaal (GemeenteBelangen) heeft het niet gehaald. De motie, ingediend door Hart Voor Katwijk en Fractie Smits, in verband met zijn passieve en moeizame rol in de onderzoeken naar de vervuilde bouwgrond bij de aanleg van de N206, werd slechts gesteund door KiesKatwijk.

“Heel bijzonder dat er niet meer partijen zijn die de motie steunden. Elke partij betreurt de gang van zaken en daarin ook de rol van de wethouder tot nu toe maar heeft niet de ballen om deze wethouder met deze motie op het matje te roepen. In november zegde de wethouder toe een onderzoek te starten. In maart echter was de stand van zaken pas dat men bezig was een plan van aanpak te maken. Er is tussen november en maart verder nauwelijks iets gedaan door de wethouder, die toegezegd had heel snel met een onderzoek te komen. Dit betreuren we ten zeerste. “, vertelt Gijsbert Schrijvers, fractievoorzitter van Hart Voor Katwijk.

Op 13 september 2019 ontsnapte Nagtegaal al aan een motie van wantrouwen. Hij kreeg toen wel van de hele Katwijkse raad een ‘gele kaart’, een laatste waarschuwing. “Blijkbaar durven deze partijen niet een wethouder echt aan te spreken op zijn nalatige werkzaamheden”. Ook de rol van de Omgevingsdienst, die in dit geval verantwoordelijk is voor het toezicht, is geheel niet duidelijk. Vragen daarover blijven tot op heden nauwelijks beantwoord.

“Hart Voor Katwijk vindt deze lakse opstelling van de wethouder onacceptabel. De volksgezondheid staat hier op het spel! De slechte communicatie met de gemeenteraad maar ook met omwonenden en andere betrokkenen zorgt alleen maar voor onrust. Deze problemen verdienen de hoogste prioriteit. We hopen dat deze onnodige vertraging niet heeft geleid tot blijvende schade aan het milieu en de volksgezondheid en dat die rotzooi daar zo snel mogelijk opgeruimd wordt”, aldus Schrijvers.

De tekst van de motie is hier te lezen: Motie van treurnis (notubiz.nl)