Informatieve vragen

Created with Sketch.

Informatieve vragen

Naast de politieke vragen(ex art. 41 RvO) die we aan het college kunnen stellen over beleid, besluiten en dergelijke, bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen aan de organisatie (de ambtenaren) te stellen. Deze zogenaamde informatieve vragen moeten binnen een week beantwoord zijn. Vaak gaat het hier om informatie die voor ons als fractie belangrijk is om een standpunt te bepalen. Maar het zijn ook dikwijls vragen over hele praktische zaken die ons opvallen of ons via anderen bereiken.

Zo hebben we onlangs vragen gesteld over de verlichting van het fietspad aan de zuidkant van de Zeeweg (deze is erg slecht verlicht), de avondopenstelling van de milieustraat en vandaag een simpele vraag over wat er gaat gebeuren met al die eenmalig gebruikte rode potloden bij de stemlokalen. In het kader van duurzaamheid is het zonde om deze te vernietigen. Levert afval op en kost geld! Er moet ongetwijfeld een manier bestaan om ze te gaan hergebruiken. Op een kinderdagverblijf, school, knutselclub?

Omdat deze informatieve vragen niet gepubliceerd worden, zullen we ze – met beantwoording – voortaan op onze site plaatsen zodat iedereen ook zicht heeft op wat we als fractie daarin doen. Mocht u opvallende zaken hebben waar we informatieve vragen over zouden moeten stellen, laat het ons weten via fractie@hartvoorkatwijk.nl