Nieuw afvalbeleid: Maak ruimte voor extra containers in uw tuin!

Created with Sketch.

Nieuw afvalbeleid: Maak ruimte voor extra containers in uw tuin!

Donderdagavond staat het nieuwe afvalbeleid op de agenda van de gemeenteraad. Er moet meer gescheiden worden in onze gemeente. Dat is uiteraard een goed streven. Met een landelijk streven van 80% blijft Katwijk al jaren hangen op een magere 50%. Dat moet dus zeker beter, dat vindt ook Hart Voor Katwijk.
Alleen de manier waarop het college dit voor elkaar wil krijgen staat deze oppositiepartij niet achter. In de praktijk gaat het er op neer komen dat elk huishouden er minstens 1 grote container bij gaat krijgen. Als het tegenzit worden het er zelfs 2! “De wijk” mag beslissen of het een container wordt voor PMD of papier, of allebei. En hoogbouw krijgt weer een mooi keukenemmertje voor het GFT.

De wethouder ziet het faciliteren en het rondstrooien van duizenden containers als één van de oplossingen om de burger meer afval te laten scheiden. “Onzin”, zegt raadslid Leon Krijgsman, “Mensen gaan echt niet beter of meer scheiden doordat ze ineens containers er bij krijgen. Ze zullen juist eerder gefrustreerd raken met die nieuwe bakken. Er wordt met de huidige milieuparkjes prima gefaciliteerd. Dat kan geoptimaliseerd worden met bijvoorbeeld volmelders op de containers of een hogere frequentie van legen.  Natuurlijk is uitleg en informatie van wezenlijk belang. Waarom moeten we scheiden? Maak de mensen bewust van hun gedrag maar maak de uitvoering niet te omslachtig.”

Dat is ook één van de redenen dat HVK in na-scheiding een betere oplossing ziet. Rest-afval met PMD dat er later wordt uitgesorteerd. Het scheiden van GFT, glas en papier blijft dan uiteraard zoals het is. Het ‘belonen’ van mensen door minder te laten betalen bij minder ingeleverde kilo’s restafval (diftar), is ook een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid. “Ook daar zien we weinig in. Het risico van illegaal dumpen bij anderen of willekeurige is hierbij aanwezig. Daarnaast is het op dit moment nog totaal onbekend hoe dit moet worden ingevoerd en wat het de gemeente en de burger gaat kosten.”  Hart Voor Katwijk dient samen met DURF een motie in om de wethouder actief de mogelijkheden van na-scheiding te onderzoeken en over 5 jaar hier naar toe over te stappen. “Dat er nu in de buurt nog geen bedrijf is die na-scheiding aanbiedt wil niet zeggen dat ze er in de nabije toekomst niet zijn. Want dat het de toekomst is, is voor ons duidelijk”.