HVK: Intentieverklaring samenwerking meer partijen Cultuurbedrijf, door meerderheid gemeenteraad niet gesteund

Created with Sketch.

HVK: Intentieverklaring samenwerking meer partijen Cultuurbedrijf, door meerderheid gemeenteraad niet gesteund

De meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad heeft als trouwe ja-knikkers voor het raadsbesluit gestemd, waarin het college toestemming vraagt om onderzoek naar het cultuurbedrijf, met louter de Bibliotheek en K&O als partijen, door te zetten.

Ongelooflijk! Katwijk negeert daarmee zoveel andere kunst- en cultuuraanbieders in onze gemeente! Hart Voor Katwijk diende een motie in, waarbij het college werd verzocht de blik te richten op een breder aanbod van cultuur en met de initiatiefnemers uit de samenleving, een intentieovereenkomst te tekenen. Daarbij gebruik te maken van het aanbod van particuliere en/of commerciële initiatieven en hiermee een serieuze gesprekspartner te worden in de zoektocht naar een goede locatie, een goede samenwerking en de vorming van één Katwijks Cultuurbedrijf.

Het college heeft een afwachtende houding t.a.v. alle particuliere en/of commerciële
initiatieven uit de samenleving terwijl het college zich eenzijdig richt op genoemde
partijen. Er zijn grote en bekende aanbieders van kunst en cultuur die mee doen met het initiatief van onder anderen de heer Frissen. Die initiatiefnemers hebben inmiddels expliciet aangegeven mee te willen denken en/of mee te willen doen met de vorming van het cultuurbedrijf.

Hart Voor Katwijk, en een groot deel van Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse kunst- en cultuuraanbieders, verenigingen en stichtingen, zijn van mening dat de bibliotheek en K&O (en later heel misschien de muziekschool) een te smalle basis vormen voor een nieuw cultuurbedrijf in Katwijk.
Tegelijkertijd is, met het aannemen van het raadsbesluit, de toekomst van ‘De Burgt’ in Rijnsburg zeer onzeker geworden. Hiermee laten de collegepartijen CDA, SGP, CU en GemeenteBelangen en de rest van de oppositie de Rijnsburgse ondernemers in de steek.