Hart Voor Katwijk komt met pittige aanpassingen op bezuinigingsvoorstel

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk komt met pittige aanpassingen op bezuinigingsvoorstel

De Politieke Algemene beschouwingen zijn in 2020 anders dan voorgaande jaren. Normaliter vinden deze beschouwingen in november plaats maar door de enorme bezuinigingen en het onderzoek naar de mogelijkheden vinden ze pas in december plaats. Het voorstel van het College is om o.a. de OZB te verhogen. Hart Voor Katwijk heeft echter hele andere plannen.

OZB
Hart Voor Katwijk vindt het te gemakkelijk om de OZB te verhogen. Als het college de begroting niet rond krijgt, moet de burger hier maar weer voor opdraaien. Er zijn genoeg andere vlakken waarop er geld te winnen is. Zo zijn er zijn bijvoorbeeld binnen de gemeente teveel uitgaven op onderdelen die geen kerntaak van de gemeente zijn.

Alternatieve bezuinigingen
Hart Voor Katwijk heeft afgelopen 2 maanden intensief overlegd. Door de Corona maatregelen hebben deze gesprekken digitaal plaats gevonden. Er zijn de afgelopen maanden interne onderzoeken gedaan naar o.a. subsidies, kerntaken en taken waarvan de fractie van mening is dat deze niet nodig zijn binnen de gemeente. Hart Voor Katwijk zal donderdag een addendum aan de raad en het college voorleggen. In de vele voorstellen zal worden voorkomen dat we de OZB dienen te verhogen en zelfs geld over zullen houden.

Harde maatregelen
Hart Voor Katwijk heeft gekeken naar de kerntaken die de gemeente dient uit te voeren. Het blijkt dat de gemeente teveel randactiviteiten ernaast doen. Veel taken zijn absoluut nodig, denk daarbij aan veiligheid en zorg. Maar in de ogen van Hart Voor Katwijk zijn er ook veel taken overbodig. Hart Voor Katwijk vraagt hier eens duidelijk te kijken naar alternatieven of te stoppen met deze niet wettelijke taken. De afgelopen jaren zijn er teveel uitgaven bijgekomen. Dit komt door voorstellen van het college, maar ook door extra taken die de gemeenteraad heeft toegevoegd aan het uitgave pakket. Hart Voor Katwijk zal donderdag 10 december deze extra bezuinigingen toelichten in de algemene beschouwingen. Het is dan aan de overige partijen om hier eens over na te denken.

Als de partijen instemmen is de OZB verhoging niet nodig en behouden we een positief resultaat. Mochten de andere politieke partijen concluderen dat ze deze extra bezuinigingen niet wensen door te voeren dan zal de OZB verhoogd moeten worden. Hart Voor Katwijk heeft in ieder geval haar best gedaan om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden.