HVK steunt nieuwe Woonagenda maar is tegen zelfbewoningsplicht

Created with Sketch.

HVK steunt nieuwe Woonagenda maar is tegen zelfbewoningsplicht

Teveel mensen voor te weinig woningen. Of andersom. Nu is het wegwerken van het teveel aan mensen geen optie, dus moeten er woningen bij. Een vraagstuk waar we de komende decennia niet meer van afkomen. De bevolking blijft immers flink groeien.

De nieuw opgestelde woonagenda geeft duidelijke handvatten en kaders om in de toekomst aan de slag te gaan.
Waar we als Hart Voor Katwijk echter wel moeite mee hebben is de zelfbewoningsplicht die de wethouder nu onderzoekt en zo nodig wil gaan doorvoeren. Vooralsnog een instrument dat door de overheid op dit moment niet kan en mag worden gebruikt. Een door de overheid opgelegde zelfbewoningsplicht is (momenteel) namelijk in strijd met het eigendomsrecht. Wat ons betreft blijft dat ook zo.
De door een eigenaar verhuurde woning wordt niet aan de woningmarkt onttrokken. Er wordt daarin door een zelfbewoningsplicht dus niets mee gewonnen. Het middel kan uiteraard wel bij andere verkopers. In dit geval is de zelfbewoning contractueel overeengekomen en niet opgelegd door bijvoorbeeld een gemeente.

Ook erfpacht is voor ons een middel dat we niet (meer) moeten willen gaan gebruiken.