Meerderheid gemeenteraad te laf om echte controleur te zijn

Created with Sketch.

Meerderheid gemeenteraad te laf om echte controleur te zijn

De fractie van Hart Voor Katwijk heeft donderdag 16 juli j.l. een motie van wantrouwen ingediend tijdens het debat over DSV. Keer op keer worden er fouten gemaakt, krijgen de raadsleden onvoldoende informatie of er wordt informatie weggelaten uit stukken. Dit is onaanvaardbaar voor de fractie. Na misser op misser is de maat nu vol!

Hart Voor Katwijk hoeft maar een aantal voorbeelden te noemen: Bibliotheek, DSV, Haven fase 2, Louise de Coligny, gemeentehuis. Stuk voor stuk projecten die de Katwijkse burger miljoenen heeft gekost door onbehoorlijk handelen van het college. Al dat geld is inmiddels verdwenen.
In 2018 stelde fractievoorzitter Gijsbert Schrijvers de garantstellingen al aan de orde tijdens de Algemene beschouwingen. “De garantstellingen die het college afgeeft zijn een groot risico voor onze gemeente. Wij roepen op om hier mee te stoppen. Er hoeft maar iets fout te gaan en we zitten als gemeente in de problemen”. De reactie van de wethouder was laconiek.

In het externe rapport van PWC over DSV blijkt dat belangrijke kritische berichten van ambtenaren uit het originele rapport zijn weggelaten. Als raad moeten we beschikken over de accurate informatie, wat in deze niet volledig is gegeven. Op deze manier kan de raad haar werk niet doen.

Raadsenquete
Een aantal oppositiepartijen diende dan ook een motie in voor een raads-enquete. Bij de motie bleven de coalitiepartijen, ondanks hun kritische geluiden en opmerkingen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, de eigen wethouders trouw. Zij zagen genoeg zelfreflectie bij het college en stemden tegen de motie. Op die manier komt het college voor de zoveelste keer, zonder gecontroleerd te worden, gemakkelijk weg met hun onbehoorlijke (financiële) bestuur.  Dat is uitermate kwalijk te noemen. Als raadslid heb je de taak om college te controleren en primair moet je daar als partij ook voor staan. Het weigeren van een enquete door de coalitie is dan ook onbegrijpelijk! “Er worden weer handen boven de hoofden van de wethouders gehouden, ten koste van de democratie en verantwoording naar de burger”. De enige optie voor Hart Voor Katwijk was dan ook om een motie van wantrouwen in te dienen. Het is een uiterst zwaar middel maar we verschuilen ons niet achter de werkelijkheid.

“Mogen wij, samen met de Katwijkse bevolking, het nu een keertje zat zijn?”

De motie haalde het natuurlijk niet. Niet alleen de coalitiepartijen stemden tegen maar ook oppositiepartijen PvdA, D66 en Fractie Smits vertrouwen het college nog voldoende.
De raad deed een plas en alles bleef zoals het was. Hart Voor Katwijk roept dan ook elke burger op om bij de volgende verkiezingen deze wanprestaties in het achterhoofd te houden als er weer een hokje ingekleurd mag worden in de stemhokjes: “ Het gaat uiteindelijk om de rekening die u als inwoner moet betalen en die wordt met dit college op deze manier alleen maar hoger en hoger”